Jeanette Elander

”I Sverige får grisarna strö att böka runt i. Vi använder dessutom minst antibiotika i EU, det är bra både för grisarna och vår hälsa. Svensk djuromsorg håller kort sagt världsklass.”

Jeanette Elander Grisuppfödare, Äs