Elin Ringborg

”Svenska bönder har länge jobbat förebyggande med hälsa, miljö och hygien – ett friskt djur är ett lönsamt djur.”

Elin Ringborg Grisskötare, Västerås