Växtföljd

Kurs: Cirkularitet

För att odla grödor så som spannmål, oljeväxter och baljväxter krävs det att bonden planerar långsiktigt.

Om man endast odlar samma gröda på samma plats varje år kommer jorden till slut att utarmas och bli näringsfattig och skör. En hållbar växtföljd är central för en cirkulär matproduktion då djuren och växterna samarbetar och ser till så att marken brukas på ett hållbart sätt.

Planerad växtföljd

För att få en hållbar växtföljd är det viktigt att för varje år planera vad som ska odlas, helst minst 5–7 år framåt. På så vis kan man hjälpa till att ge jorden de bästa förutsättningarna för att få en god skörd år efter år. Ett exempel är att det endast går att odla bönor och ärtor på samma åkermark ungefär vart 6–8 år i Sverige för att minimera risken för sjukdomar i marken.

Viktigt att marken får vila med hjälp av vallodling

Inte heller där bördigheten på åkermarken är god går det att odla samma grödor varje år. Inom växtodling låter man därför marken vila vissa år genom att odla vall vilket är gräs, eller gräs blandat med proteingrödor som klöver eller ärtväxter. Det ger marken värdefull återhämtning, och mullhalten och bördigheten ökar.

Det är också ett sätt att minska trycket från skadegörare och svampsjukdomar så att mindre växtskyddsmedel behöver användas. Vallen som odlats blir foder till djuren. Vallodling och proteingrödor förbättrar jordens mullhalt och bördighet samtidigt som foder produceras till djuren.

Alla lektioner i denna kurs

Kossor vid gård

Slakt ger mer än kött

Slakt bidrar faktiskt till det cirkulära kretsloppet! Eftersom alla delar på djuret inte kan bli mat, har man i alla tider hittat andra användningsområden för det som blir över för att allt ska komma till användning.

Får på bete

Fotosyntesen och djuren

Eftersom vi människor själva inte kan ta vara på solens energi – så som växterna – kan man säga att produktionen av mat, såväl på åkrar som i stallar drivs av solkraft. Fotosyntesen är en förutsättning för allt liv på jorden.

Ska kött finnas i våra framtida kostråd?

Markanvändning

Djurens del i användningen av marken bidrar till cirkularitet på flera sätt.

Nu är det fokus på överlevnad som gäller

Växtföljd

För att odla grödor så som spannmål, oljeväxter och baljväxter krävs det att bonden planerar långsiktigt.

Utan djuren – inga grödor

Gödsel

En förutsättning för att år efter år kunna odla mat är att marken tillförs näring och strukturförbättring, vilket djurens gödsel hjälper till med.

Quiz

Får på bete

Vad kan du om cirkularitet?

Har du koll på den cirkulära matproduktionen? Vad innebär hållbara åkermarker och hur går det till när gödsel blir biobränsle?

Utbildningsansvarig

Svenskt Kött logo
Rulla till toppen