Transport

Kurs: Slakt

När djur transporteras till slakt och när de slaktas, ska de enligt svensk djurskyddslag inte utsättas för obehag och lidande.

Transport på max 8 timmar

När djuren ska slaktas hämtas de av en transportör som tillsammans med bonden lastar djuren och sedan körs de till slakteriet. I Sverige får djuren transporteras i max åtta timmar. Om det i enstaka fall tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet får det ta högst 11 timmar.

Den svenska lagstiftningen om transport av djur är strängare än den gemensamma lagstiftningen för alla länder på EU-nivå. Inom EU är den maximala transporttiden i bättre utrustade fordon (liknande ovan svenska krav) för grisar 24 timmar under förutsättning att de har ständig tillgång till vatten. För nötkreatur, får och getter gäller 14 timmars transport, sedan 1 timmes vila med vatten att dricka och efter det max 14 timmars transport igen.

Kräver utbildad transportör

En transportör som transporterar djur måste ha ett transportörstillstånd och fordonet måste vara godkänt för det djurslag som ska transporteras. Transportören måste också ha gått en utbildning och inneha ett kompetensbevis från den.
 
Det är transportörens ansvar att djuren har det bra under transporten, att de inte är stressade, inte för varma eller för kalla. Det är också transportören som är ansvarig för att djuren som lastas på bilen inte är skadade eller sjuka. Skulle transportören komma till slakteriet med sjuka eller skadade djur så är det transportörens ansvar.

Regler för transportfordonet

Det finns ett antal regler för själva transportfordonet. Det ska finnas god ventilation och djuren ska vara skyddade mot att få skador. Om det behövs ska transportören kunna sätta upp skiljeväggar. Djuren ska ha så stort utrymme att de kan ligga ner och de ska kunna skötas om vid behov under transporten. Vid i- eller urlastning ska till exempel lastramper användas. Om transportvägen är längre än 50 km gäller ytterligare regler, till exempel tillsyn varannan timme och att djuren ska ha strö- eller bäddmaterial.
 
Det är framför allt på- och avlastning av djur som kan vara det mer stressande momentet eftersom det är nytt och kanske ovant för djuren att gå på en bil. När djuren väl är ombord på transporten kommer de oftast till ro och vilar.

Alla lektioner i denna kurs

De senaste dagarnas hastiga snöfall har påverkat stora delar av Sverige. Men en trygg livsmedelsförsörjning gör att extremväder påverkar mindre.

Gården

Produktionen av livsmedel på ett lantbruk styrs genomgående av årstider och väder – det är en tydlig cykel att följa. Tillgången på foder till djuren är avgörande för hur året kommer att se ut. Det gäller såväl nöt och lamm som gris.

Transport

När djur transporteras till slakt och när de slaktas, ska de enligt svensk djurskyddslag inte utsättas för obehag och lidande.

Slakt

På slakteriet är miljön anpassad så långt det går till djurens behov och den är utformad på ett sätt att de ska skyddas från smärta, lidande och stress.

Kontroll av slakt

Kontroll

Det är två kontrollmyndigheter – länsstyrelserna och Livsmedelsverket – som ser till att djurskyddet och livsmedelssäkerheten på slakterierna efterlevs.

Halla grisgård

Köttbranschen

Den svenska köttbranschen är med internationella mått mätt liten, men skapar sysselsättning över hela landet.

Quiz

Utbildningsansvarig

Svenskt Kött logo
Rulla till toppen