Svensk djuromsorg

Kurs: Varför svenskt kött

Svensk djurhållning skiljer sig från många andra länders sätt att föda upp djur på flera sätt. Köper vi svenskt kött så vet vi därför att det kommer från djur som har fötts upp i ett land som är världsledande i djuromsorgsfrågor.

Idag så importerar vi fortfarande ungefär hälften av allt de kött vi äter till Sverige. Ofta väljer man att köpa importkött för att det är billigare. Men det är nästan alltid billigare av en anledning – kraven på djuromsorg och påverkan på miljö och klimat är lägre. Billigt kött står oss alltså egentligen dyrt.

Svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder där vi importerar kött ifrån. Här har vi länge arbetat med förbyggande arbetet för att djuren ska vara friska och må bra. Ambitionen är att vi i Sverige ska fortsätta ligga i framkant vad gäller hög djurvälfärd och hälsa hos djuren och med en låg påverkan på miljö och klimat.

Svenska bönder är kunniga och engagerade och har ett genuint intresse för sina djur. Det är genom bondens dagliga skötsel som djuromsorgen och djurens hälsa säkras. Med hjälp av rådgivare, veterinärer och löpande kontroller kan djuromsorgen hela tiden utvecklas så att vi kan säkerställa att djuren får ett gott liv.

Den svenska djurskyddslagen

Visste du att Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag? Det är något vi ska vara stolta över! Allting utgår ifrån att djuren ska ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Det gäller både utomhus och inomhus. Enligt World Animal Protection Index är Sverige ett av de länder som rankas högst.

Vad innebär det då konkret? Jo, exempelvis har vi lagkrav på att grisar ska kunna ha halm för att kunna böka runt, att alla kor och får går på bete och att våra djur har större ytor att röra sig på när de vistas inomhus. I Sverige har vi också krav på kortare transporttid för djuren än övriga EU och här sker dessutom alltid slakt med bedövning.

EU:s djurskyddslagstiftning ligger fortfarande efter den svenska. Länder utanför EU som exporterar kött till Sverige har i många fall inga djurskyddsregler alls. I Sverige har arbetet med att våra djur ska ha det bra har pågått länge, redan 1988 fick vi världens mest kraftfulla djurskyddslag.

» Här kan du lära dig mer om skillnader i djurskydd mellan olika länder

Alla lektioner i denna kurs

Lamm springer

Kött och klimat

Svenska produkter har generellt lägre utsläpp av växthusgaser och kortare transporter. Detta är särskilt viktigt för animaliska produkter, men även för frukt och grönt.

Kor i hage

Svensk djuromsorg

Svensk djurhållning skiljer sig från många andra länders sätt att föda upp djur på flera sätt. Köper vi svenskt kött så vet vi därför att det kommer från djur som har fötts upp i ett land som är världsledande i djuromsorgsfrågor.

Bi på klöver

Kött och biologisk mångfald

Om du väljer svenskt kött gör du en viktig insats för naturen i Sverige. Våra naturbetesmarker är nämligen lika artrika som regnskogen.

Quiz

Varför ska man välja svenskt nötkött?

Varför ska man välja svenskt kött?

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Testa dina kunskaper för att se om du vet varför man ska välja svensk kött.

Fredrik Engström och Elina Matsdotter

Utbildningsansvariga

Fredrik Engström är djurhälsoveterinär inom gris- och fårproduktion och dansk fagdyrlæge i grisproduktion och sjukdomar hos gris. Han jobbar för Gård & Djurhälsan med rådgivning och utbildning inom gris- och fårproduktion.

Elina Matsdotter är hållbarhetschef på Svenskt Kött och jobbar med miljö och klimatfrågor relaterade till djuruppfödning. Hon har tidigare arbetat som expert inom klimat och hålbar utveckling på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Rulla till toppen