Slakt

Kurs: Slakt

På slakteriet är miljön anpassad så långt det går till djurens behov och den är utformad på ett sätt att de ska skyddas från smärta, lidande och stress.

Anpassat för att undvika smärta, lidande och stress

På slakteriet är miljön anpassad så långt det går till djurens behov och den är utformad på ett sätt att de ska skyddas från smärta, lidande och stress. Utöver respekt för djuret, som är det grundläggande i hela kedjan, kan stress hos djuret under slakt påverka köttets kvalitet.

Kontroll och besiktning vid ankomst

När djuren kommer in till slakteriet identifieras de och det kontrolleras att de omfattas av djurägarförsäkran. I djurägarförsäkran intygar bonden att de transporterade djuren är rena och friska.

De flesta djurslagen ska ha en individuell identitetsmärkning. För nötkreatur, hästar, får och getter krävs märkning med individnummer. För grisar räcker det att de är märkta med leverantörens eller gårdens nummer.
 
Vid ankomst besiktas djuren av en veterinär. Veterinären är inte anställd av slakteriet utan av Livsmedelsverket. Veterinären ska se till att lagstiftning följs och att djuren är friska och inte sjuka eller skadade när de anländer till slakteriet.

Bedövning lagstiftad

En slaktare behöver ha stor kännedom om djur och deras beteenden och vid slakten får inget gå fel. Djuret ska själv gå in i en slaktbox som är så pass rymlig att djuret kan gå in av egen nyfikenhet, utan att känna sig instängt. Djuret ska heller inte bindas fast.

Sedan bedövas djuret så att det blir medvetslöst. Bedövningen utförs med bultpistol, kulvapen, koldioxid eller elchock. I Sverige krävs alltid bedövning före avblodning. Det gäller vid all slakt, även vid religiös slakt som exempelvis halalslakt. Sverige är ett av få länder i Europa som har speciallagstiftning för detta.

Avlivning sker säkert och smärtfritt

Efter bedövning kan slaktaren gå vidare till själva avlivningen som nu kan ske säkert och smärtfritt. Avlivningen ska ske inom 60 sekunder från bedövning. När djuret är bedövat och medvetslöst hängs det upp i bakbenen. Därefter öppnar man upp halspulsådrorna (alternativt kroppspulsådern) med en kniv och djuret töms på blod. Det är denna process som avlivar djuret.

Sedan sker ett antal olika moment som också räknas till slakt, så som avhudning, urtagning och klyvning. Slaktkroppen placeras efter det i ett kylrum för att kylas ned. Nedkylningen får inte ske för fort, eftersom det inverkar negativt på mörningsprocessen och påverkar köttets kvalitet. Nedkylningen får inte heller ta för lång tid då det kan gynna bakterietillväxt.

Livsmedelssäkerhet kontrolleras

Efter slakt sker ytterligare en besiktning av Livsmedelsverkets veterinär. Den här gången handlar det om att kontrollera livsmedelssäkerhet för köttet och de inre organen. För att säkerställa god djuromsorg på slakterierna i Sverige genomförs ett löpande arbete för att kontrollera och följa upp slakteriverksamheten. Alla slakterier som slaktar fler än 1000 djur per år ska ha en djurskyddsansvarig. Personal i alla EU-länder som hanterar djur vid slakt och avlivning måste ha kompetensbevis.

Alla lektioner i denna kurs

De senaste dagarnas hastiga snöfall har påverkat stora delar av Sverige. Men en trygg livsmedelsförsörjning gör att extremväder påverkar mindre.

Gården

Produktionen av livsmedel på ett lantbruk styrs genomgående av årstider och väder – det är en tydlig cykel att följa. Tillgången på foder till djuren är avgörande för hur året kommer att se ut. Det gäller såväl nöt och lamm som gris.

Transport

När djur transporteras till slakt och när de slaktas, ska de enligt svensk djurskyddslag inte utsättas för obehag och lidande.

Slakt

På slakteriet är miljön anpassad så långt det går till djurens behov och den är utformad på ett sätt att de ska skyddas från smärta, lidande och stress.

Kontroll av slakt

Kontroll

Det är två kontrollmyndigheter – länsstyrelserna och Livsmedelsverket – som ser till att djurskyddet och livsmedelssäkerheten på slakterierna efterlevs.

Halla grisgård

Köttbranschen

Den svenska köttbranschen är med internationella mått mätt liten, men skapar sysselsättning över hela landet.

Quiz

Utbildningsansvarig

Svenskt Kött logo
Rulla till toppen