Slakt ger mer än kött

Kurs: Cirkularitet

Slakt bidrar faktiskt till det cirkulära kretsloppet! Eftersom alla delar på djuret inte kan bli mat, har man i alla tider hittat andra användningsområden för det som blir över för att allt ska komma till användning.

Allt på djuret tas till vara

Lantbrukets djur blir till sist mat och det kött som inte används i hela bitar eller som färs tas tillvara i form av korv, pastejer eller annan chark. Men det finns ändå vissa delar på djuret som vi inte kan göra mat av, så som hudar, ben och talg och på slakterierna i Sverige tas allt som går tillvara. De enda biprodukter som går till destruktion och inte återanvänds är de som är klassade som SRM (specificerat riskmaterial), det vill säga material på ett djur som kan innehålla sjukdomsframkallande ämnen.

Skinnklädsel, hudvård och godis

Cirka 50 procent av slaktkroppen som blir annat än mat till människor. Till exempel:

• Skinnklädsel till bilar, möbler och kläder till människor
• Godis
• Hudvård, kosmetika och läkemedel
• Kött- och benmjöl till odling
• Hund- och kattmat
• Talg till matlagning

Målet är dock alltid att så mycket som möjligt av djuren som slaktas ska bli mat till människor. Orsaken till att nära hälften av mängden biprodukter inte går till livsmedel är att det idag inte går att få betalt för dessa produkter.

I framtiden blir det därför viktigt med produktutveckling, förädling och rätt marknadsföring. Vi behöver hitta fler användningsområden, men också öka efterfrågan på användning av biprodukter i svenska produkter och kök.

Alla lektioner i denna kurs

Kossor vid gård

Slakt ger mer än kött

Slakt bidrar faktiskt till det cirkulära kretsloppet! Eftersom alla delar på djuret inte kan bli mat, har man i alla tider hittat andra användningsområden för det som blir över för att allt ska komma till användning.

Får på bete

Fotosyntesen och djuren

Eftersom vi människor själva inte kan ta vara på solens energi – så som växterna – kan man säga att produktionen av mat, såväl på åkrar som i stallar drivs av solkraft. Fotosyntesen är en förutsättning för allt liv på jorden.

Ska kött finnas i våra framtida kostråd?

Markanvändning

Djurens del i användningen av marken bidrar till cirkularitet på flera sätt.

Nu är det fokus på överlevnad som gäller

Växtföljd

För att odla grödor så som spannmål, oljeväxter och baljväxter krävs det att bonden planerar långsiktigt.

Utan djuren – inga grödor

Gödsel

En förutsättning för att år efter år kunna odla mat är att marken tillförs näring och strukturförbättring, vilket djurens gödsel hjälper till med.

Quiz

Får på bete

Vad kan du om cirkularitet?

Har du koll på den cirkulära matproduktionen? Vad innebär hållbara åkermarker och hur går det till när gödsel blir biobränsle?

Utbildningsansvarig

Svenskt Kött logo
Rulla till toppen