Kontroll

Kurs: Slakt

Det är två kontrollmyndigheter – länsstyrelserna och Livsmedelsverket – som ser till att djurskyddet och livsmedelssäkerheten på slakterierna efterlevs.
Kontroll av slakt

Livsmedelssäkerhet och djurskyddskontroll

Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för djurskyddskontrollen på slakteriet men de kontrollerar även lantbrukarna och transportörerna. De officiella veterinärerna från Livsmedelsverket kontrollerar livsmedelssäkerheten och djurskyddet.

På de större slakterierna är Livsmedelsverkets veterinär närvarande hela tiden när verksamheten är i gång. Vid de mindre slakterierna är veterinär närvarande vid besiktning innan slakt och efter.

De flesta slakterier har regelbundna djuromsorgsmöten tillsammans med personal från Livsmedelsverket och ibland även med personal från länsstyrelserna.

Djur besiktas före och efter slakt

Djuren ska besiktas av en officiell veterinär före och efter slakt. När veterinären är på plats kontrollerar veterinären även den löpande verksamheten före, under och efter slakt. Vid besiktningen kontrolleras att djuren inte har tecken på sjukdomar, det ska heller inte finnas tecken på brister i djurskyddet.

Vid löpande kontroll kontrolleras exempelvis att uppstallningen och hanteringen av djuren på slakteriet går till på rätt sätt och att de bedövas och avlivas på rätt sätt.
 
Sverige var tidigt ute med införandet av obligatorisk besiktning av vissa djur i samband med slakt. Här har köttbesiktning varit lagreglerad sedan i slutet av 1800-talet.

Alla lektioner i denna kurs

De senaste dagarnas hastiga snöfall har påverkat stora delar av Sverige. Men en trygg livsmedelsförsörjning gör att extremväder påverkar mindre.

Gården

Produktionen av livsmedel på ett lantbruk styrs genomgående av årstider och väder – det är en tydlig cykel att följa. Tillgången på foder till djuren är avgörande för hur året kommer att se ut. Det gäller såväl nöt och lamm som gris.

Transport

När djur transporteras till slakt och när de slaktas, ska de enligt svensk djurskyddslag inte utsättas för obehag och lidande.

Slakt

På slakteriet är miljön anpassad så långt det går till djurens behov och den är utformad på ett sätt att de ska skyddas från smärta, lidande och stress.

Kontroll av slakt

Kontroll

Det är två kontrollmyndigheter – länsstyrelserna och Livsmedelsverket – som ser till att djurskyddet och livsmedelssäkerheten på slakterierna efterlevs.

Halla grisgård

Köttbranschen

Den svenska köttbranschen är med internationella mått mätt liten, men skapar sysselsättning över hela landet.

Quiz

Utbildningsansvarig

Svenskt Kött logo
Rulla till toppen