Svenskt Kött Logotyp

Här hittar du Svenskt Kötts logotyp för nedladdning samt instruktioner om hur den får användas.

Användning av logotypen
Användning av logotypen
Svenskt Kött Logotyp Grå

Logotypen finns tillgänglig i svart, vit och grå version. Logotypen kan till exempel även blindpräglas eller silverfolieras.


Användning av logotypen

Användning av logotypen
Användning av logotypen
Användning av logotypen
Friutrymme

För att särskilja logotypen från omgivningen ska alltid avståndet mellan logotypens ytterkanter till kringliggande element vara minst lika stort som hashtagens bredd. Friutrymmet är integrerat i märket.

Färger och proportioner

Logotypens färger och proportioner får inte förändras. Detta för att det inte ska byta karaktär och tappa sin identitetsskapande effekt.


Logotypens placering

Logotypens placering

A
Vår logotyp kan placeras i ett av de fyra hörnen. Se illustration.

B
När logotypen är huvudbudskapet kan logotypen placeras centrerat. Tänk på att den placeras harmoniskt optiskt (så att texten hamnar en liten bit ovan den horisontella mittlinjen.

C
Om logotypen är del av huvudbudskapet kan den placeras i full bredd upptill eller nedtill på en yta. Tänk på att hålla logotypens friutrymme mot ytans kanter.

Scroll to Top