Svenskt Kött på Gotland

Jobba hos oss

Svenskt Kött söker två nya medarbetare

Vi på Svenskt kött är ett litet team med olika kompetenser, men som alla jobbar med kommunikation kring det svenska köttet och den svenska animalieproduktionens mervärden. Nu söker vi två medarbetare till vårt kansli!

Vem är du?

Du är en engagerad och kunnig kommunikatör som förstår att kommunikation behöver vila på fakta och data och inte bara vara känslodrivet. Du brinner för den svenska matproduktionen och ser att svensk animalieproduktion och det svenska köttet har en självklar plats i framtidens hållbara livsmedelsproduktion.

Vi söker:

Strateg 1: miljö och djuromsorg

Som vår strateg inom miljö och djuromsorg…

 • följer du utvecklingen och debatten inom miljö och hållbarhetsområdet samt inom djuromsorgen
 • projektleder du kommunikation genom text, bild och film för att möta på ett relevant sätt möta diskussion och debatt
 • företräder du svenskt kött i forum där miljö och hållbarhet kopplad till djurhållning. och köttproduktion diskuteras
 • följer du samhällsdebatten och kontinuerligt analyserar statistik och data som förstärker svenskt kötts kommunikation
 • är du en spelare i teamet för att planera den strategiska kommunikationen och positioneringen på kort och lång sikt

Strateg 2: Politik och Marknad

Som vår Strateg inom politik och marknad…

 • följer och analyserar du livsmedelsmarknadens utveckling samt hur politiska beslut och myndighetsutövning påverkar denna.
 • bygger du nätverk och relation med nyckelpersoner inom nätverk där restaurang och storhushåll diskuteras
 • omvärldsbevakar du på temat restaurang och storhushåll
 • planerar och producerar du kommunikation genom text, bild och film för att inom marknadsutvecklingen av restaurang och storhushåll positionera det svenska köttet
 • analyserar du statistik och data inom restaurang och storhushåll 
 • är du en spelare i teamet för att planera den strategiska kommunikationen och positioneringen på kort och lång sikt

Kompetens

+ Relevant högskoleutbildning
+ Erfarenhet av att läsa och tolka statistik och vetenskapliga studier
+ Erfarenhet av kommunikationsarbete på sociala medier och via webb

Personliga egenskaper

+ Analytisk och strukturerad
+ Teamspelare
+ Nätverksbyggande

Båda tjänsterna gäller heltid. Svenskt Kötts kontor ligger i Stockholm men då vi framför allt tillämpar ett digitalt arbetssätt finns möjlighet att arbeta från annan ort.

Nästa steg

Är du intresserad eller har frågor? Skicka personligt brev tillsammans med CV till vår VD Isabel Moretti på isabel.moretti@svensktkott.se senast den 15 juni 2022.

Svenskt Kött är en varumärkesoberoende organisation och en mötesplats för dig som vill diskutera, inspireras och lära dig mer om svenskt kött och dess mervärden. Vi berättar varför du ska välja svenskt nöt-, gris- och lammkött både när du handlar mat i butik eller äter ute. Vårt uppdrag är att se till att du känner tillit till och har förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning och att ditt förstahandsval är det svenska köttet när du äter kött.

Svenskt Kött på Gotland
Jobba med oss på Svenskt Kött. (Foto: Elof Nilsson)
Scroll to Top