God djuromsorg hela vägen ger kött som smakar gott, även i hjärtat

I gårdagens program av ”Djurskyddsinspektörerna” visades en
av Länsstyrelsens kontroller på vårt slakteri i Hörby. Kontroller av
utomstående är välkomna och viktiga. Dels ger det ett kvitto på att vi gör
rätt och dels skapar det idéer om hur vi kan göra saker ännu bättre. Förutom Länsstyrelsen,
som besöker oss regelbundet, har vi veterinärer från Livsmedelsverket på plats
varje dag. Veterinärerna tittar på varje enskilt djur i stallet när det anlänt
så att det är friskt och mår bra innan det får gå vidare till slakt.

För att djuren ska
känna sig lugna och för att vi ska få ett bra flyt använder vi oss av djurens
naturliga beteenden.

Alla slakterier måste ha en djuromsorgsansvarig som ser till
att det finns tydliga rutiner för hur djuren ska hanteras. Detta för att
säkerställa att de har det bra den korta tid de är hos oss. För att djuren ska
känna sig lugna och för att vi ska få ett bra flyt använder vi oss av djurens
naturliga beteenden. Det krävs att vi sätter oss in i hur djuren uppfattar sin
omgivning. I programmet igår visades ett exempel där vi använder ett låtsasfår
som lammen följer av lastbilen och in i boxen. Det är fantastiskt att se hur
lätt och lugnt det går när vi använder lammens instinkt att följa efter flocken!
Med jämna mellanrum tar vi också hjälp av utomstående experter för att lära oss
mer om djurens beteenden.

Min erfarenhet är att det viktigaste av allt är att ha en
kunnig, engagerad personal med djuröga…

Jag tycker det är viktigt att ta de tillfällen som ges för att
visa och berätta om hur vi tar hand om djuren. Dom som besöker oss kan bilda
sig en egen uppfattning om hur det går till på riktigt. Det har resulterat i
att jag genom åren har guidat 1000-tals personer genom slakteriet.

Min erfarenhet är att det viktigaste av allt är att ha en
kunnig, engagerad personal med djuröga samt att ständigt ifrågasätta om vi på
något sätt kan göra någonting bättre.

Relaterade artiklar

Scroll to Top