Djuromsorg

Sverige har den hårdaste djurskyddslagen i hela världen. Grunden till svensk djuromsorg är respekt för djurens behov av naturligt beteende och att hålla våra djur friska så de inte ska behöva medicin. 

Vi tar hand om djuren

Visste du att Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag? Det är något vi ska vara stolta över. Allting utgår ifrån att djuren ska ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Det gäller både utomhus och inomhus. Vad innebär det då konkret? Vi kan ta några exempel.

I Sverige får grisarna har knorren kvar. Det är lag på det inom hela EU men Sverige är ett av landen där det verkligen följs. Tack vare att våra bönder har större utrymmen till grisarna och ger dom strö att sysselsätta sig med så mår grisarna bra och är inte stressade. Det är stressade grisar som biter på varandras svansar och anledningen till att svansarna kuperas i länder med sämre djurhållning. I Sverige har våra grisar ett glad knorr och det också förbjudet att fixera suggor i Sverige. I många andra länder är det tillåtet 160 dagar om året! Bland annat under perioderna då suggorna diar sina kultingar. Det här är bilder som spridits i sociala medier. Men så går det inte till i Sverige.

Våra kor och får i Sverige betar ute hela sommaren. Utöver att det håller våra landskap öppna och ger oss biologisk mångfald så är det bra för djuren eftersom det är deras naturliga beteende att få beta gräs utomhus när gräset växer och är grönt på sommaren. Detta är det också lagkrav på i Sverige.

Den svenska modellen håller djuren friska

Smittskyddsarbete i Sverige är unikt. Här samarbetar svenska bönder med organisationer och myndigheter. Ett bra smittskydd är inte bara viktigt för djurens skull. Det bidrar också till högre livsmedelssäkerhet. Antibiotika får bara användas för att bota sjuka djur och ingen behandling får ges utan recept från veterinär. Det är också förbjudet att ge djuren antibiotika för att de ska växa bättre. Allt det här gör att Sverige har lägst antibiotikaanvändning i hela EU.

När det kommer till slutet

När djuret levt ett värdigt liv så ska det oundvikliga tillslut ske, vilket vi som äter kött måste acceptera. Då kan det ändå vara bra att veta lite mer om hur det går till.

I Sverige tillåter vi max 8 timmar transport till slakteriet. Enligt EU-reglerna får det ta upp till 14 timmar med upp till ytterligare 14 h om djuren får en timmes vila för att vattnas. Det innebär upp till 28 timmars transport! Så även här ligger vi bättre till utifrån respekt för djuren.

I Sverige är det också helt förbjudet att avliva ett djur som inte är medvetslöst och detta görs genom att söva ned djuren. Precis som när våra husdjur ska somna in. Det finns inga undantag där detta inte efterföljs i Sverige.

Välj svenskt kött för djurens skull

Allt det här är du med och stödjer när du väljer svenskt kött istället för importerat. Det är något som vi tycker att man kan vara stolt över.

RECEPT

Scroll to Top