Vi får ofta höra att Sverige har världens bästa djuromsorg. Vad grundas det påståendet på?

Djuromsorgen i Sverige håller hög nivå och påståendet att den är bland den bästa i världen grundar sig på jämförande statistik från bland andra Jordbruksverket och motsvarande myndigheter i andra länder.

De svenska djurens hälsa är mycket god, och ett ständigt arbete pågår för att djuromsorgen fortsatt ska hålla hög kvalitet. Det visar statistik från djurskyddskontroller som genomförs på de svenska gårdarna av olika myndigheter. Kontroller och uppföljning sker också av transporter och slakt.

Användningen av antibiotika i djuromsorgen i Sverige är den lägsta i hela EU. Det vittnar om god djurhälsa och djuromsorg. Läs mer om användningen av antibiotika här

Svensk djuromsorg vilar på följande värdegrund:

  • En god djurhälsovård.
  • Djuren ska få sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda.
  • Djuren ska möjlighet att bete sig naturligt.
  • Djuren få skydd mot smärta, lidande och negativ stress.
  • Djuren ska ha skötare som tar hänsyn till det enskilda djurets behov.
  • Djurmiljöerna ska vara anpassade för djuren.
  • En god djuromsorg i samband med transport och avlivning.

Läs mer om svensk djuruppfödning här

Scroll to Top