Varför vill Svenskt Kött öka konsumtionen av kött?

Svenskt kötts uppdrag är att informera de konsumenter som äter kött om fördelarna med att välja kött som är producerat i Sverige, INTE att öka konsumtionen av kött.

Anledningen till det är att Livsmedelsverkets kostrekommendation anger en konsumtion av upp till 500 g kött per person och vecka av hälsoskäl, för att kroppen ska få bland annat högvärdigt protein, vissa mineraler och vissa vitaminer.

Tyvärr klarar den svenska köttproduktionen inte mer än cirka två tredjedelar av detta, så mycket kött importeras till vårt land.

De fördelar vi informerar om är bland annat att svenskproducerat kött är mindre klimatbelastande per kilo kött än köttproduktion i de allra flesta andra länder. Det svenska nötköttet har cirka 60 procent lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet.

Den svenska produktionen har också lägst användning av antibiotika i hela EU. För såväl hälsans skull som för miljö och klimat är det därför bättre att i största möjliga mån välja svenskt kött framför importerat.

Läs mer om nyttan med svenskt kött här

Senast uppdaterad 2021-10-25

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_udij"]
Rulla till toppen