Varför kastreras smågrisar?

Kastrering utförs för att förhindra förekomst av så kallad ornelukt eller galtlukt. Lukten uppstår när köttet värms upp vid tillagning. En stor del av vår smak upplevs genom näsan, så därför är upplevelsen att köttet smakar ”gris”.

Ornelukt uppkommer hos vissa hangrisar i samband med att de blir könsmogna. Köttet blir då för de flesta människor inte bara mindre gott utan snarare fullständigt oätligt. Ornelukt orsakas främst av de naturligt förekommande hormonerna androstenon och skatol hos grisen.

En klar majoritet av de hangrisar som föds såväl ute i Europa som i Sverige kastreras i dag vid ett par dagars ålder i syfte att undvika att köttet vid upphettning ska lukta och smaka illa. Kastrering av hangrisar var fram till den 1 januari 2016 en kontroversiell fråga, eftersom den enligt då befintliga regler kunde utföras utan att bedöva grisen. Sedan 2012 har dock svenska grisar fått smärtlindring när de kastreras, enligt en frivillig överenskommelse i branschen.

Från och med den första januari 2016 måste alla grisar bedövas i samband med att de kastreras, enligt en ändring i djurskyddsförordningen. Grisuppfödare kan efter utbildning sköta om bedövningen själva. Tidigare var det enligt svensk lag inte möjligt för djurägarna att själva få bedöva sina grisar, för detta krävdes en veterinär.

Läs mer om svensk grisuppfödning här

Läs mer om kastrering av grisar hos LRF eller hos Sveriges Grisföretagare.

Scroll to Top