Vad betyder biologisk mångfald?

Biologisk mångfald betyder att det finns många arter av växter, djur och insekter och att det finns en stor variation inom varje art på en viss yta.

Ett ekosystem med många olika arter eller en rik mångfald främjar uthålligheten genom att det blir mer robust. Desto fler arter som existerar, desto bättre är ekosystemet utrustat för att anpassa sig vid förändrade förhållanden som torka eller kyla. Så fungerar det i naturen. Exempelvis innebär en hög artrikedom att det finns en mängd olika arter som kan samverka och agera som föda åt pollinerare. Finns det många olika insektsarter eller andra småkryp är det också mer troligt att några av dem kommer att kunna utföra pollineringsuppgiften. Mångfald innebär helt enkelt att det alltid finns någon som kan ställa upp när det behövs.

I Sverige är det de betande djuren som vårdar våra betes- och ängsmarker och upprätthåller en rik biologisk mångfald. Det är nämligen så att störst biologisk mångfald hittar vi i svenska betesmarker.

Senast uppdaterad 2024-02-12

Rulla till toppen