Hur mycket kött av det som svenskarna äter kommer från Sverige?

År 1995 producerades nästan allt griskött som såldes i Sverige av svenska grisföretagare, samt närmare 90 procent av nötköttet och ca 60 procent av lammköttet. Sedan ökade importen och den svenska produktionen minskade stadigt fram till 2012.

Av det kött som fanns till försäljning i Sverige 2012 var ungefär 32 procent av grisköttet, 48 procent av nötköttet och 65 procent av lammköttet importerat.

Under 2015 minskade importen av griskött och den trenden fortsatte även 2016. Importen av nötkött ökade samtidigt som produktionen minskade. Den svenska produktionen av lammkött stod så gott som still med en ytterst liten ökning medan importen ökade rejält som en följd av den ökade förbrukningen av lammkött.

I slutet av 2017 nåddes vi av rapporter från Jordbruksverket om en försiktig ökning av produktionen av svenskt gris- och nötkött, medan produktionen av lammkött minskade något.

För de senaste siffrorna i statistiken besök Jorbruksverkets webbsida eller Svenskt Kötts statistikdatabas 

Scroll to Top