Hur kan miljöpåverkan bli lägre för att djuruppfödningen sker i Sverige?

Det beror på att produktionen är effektiv. Djuren har det bra, är friska och växer snabbt. De får ett bra foder som är producerat från en växtodling med korrekt nivå av kväve i jorden.

Flera rapporter pekar på att en effektivisering av omvandlingen av biprodukter från livsmedelsindustrin skulle göra produktionen än mer klimatsmart. Källa: Röös, SLU 2016.

Senast uppdaterad 2019-12-13

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_udij"]
Rulla till toppen