Är det farligt att äta bränt kött?

Det beror helt enkelt på hur hårt du stekt. De halter som förekommer i mat tillagad under normala förhållanden anses inte ge någon ökad risk för cancer.

Vid mycket hård stekning av kött bildas ämnen som troligtvis är farliga för människan. Dessa ämnen har visat sig vara cancerriskförhöjande och mutagena, med förmåga att skada arvsmassan, i tester utförda av Livsmedelsverket. Därför bör man undvika att äta bränt, hårt stekt och hårt grillat kött.

Källa: Livsmedelsverket

Scroll to Top