Är det farligt att äta bränt kött?

Om det är farligt att äta bränt kött beror på hur bränt det är och hur det blivit bränt. Vid mycket hård stekning eller grillning av kött bildas ämnen som troligtvis är cancerframkallande för människan. Livsmedelsverket rekommenderar att grilla över glöd, inte över öppen låga, och att grilla maten gyllenbrun snarare än mörkbrun och bränd. Det gäller allt du gillar som grönsaker, ost, frukt och kött.

Även vid rökning kan cancerframkallande ämnen bildas, exempelvis ämnen som kallas PAH (Polycykliska aromatiska kolväten). Det finns lagstiftade gränsvärden för dessa ämnen och inom livsmedelsindustrin görs kontroller för att se till att de rökta produkterna som säljs är säkra. Om du röker kött eller andra livsmedel själv, och vill veta mer om rökning och dessa ämnen, då har Livsmedelsverket mer information om det.

Senast uppdaterad 2024-02-19

Rulla till toppen