Anser ni att svensk köttproduktion är berättigad, med tanke på hur den påverkar klimatet?

Klimatfrågan måste ses tillsammans med andra frågor som har med miljö och hållbar utveckling att göra. Till dessa hör exempelvis biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt möjlighet att nyttja den mark som inte passar för annan livsmedelsproduktion till köttproduktion.

Utmaningen är att kunna hålla ner klimateffekterna globalt sett genom en så klok köttproduktion som möjligt. Den svenska köttproduktionen är mindre klimatbelastande per kilo kött än köttproduktion i de allra flesta andra länder. Vi tar tillvara allt på varje djur som slaktas och inget går till spillo.

Djuren behövs, särskilt i vårt nordiska klimat, för att förädla gräs och biprodukter från livsmedelsproduktionen till föda som vi människor kan äta. I Sverige har vi också god tillgång till rent vatten, som är en förutsättning för produktion av kött.

Idisslare som nötkreatur och lamm, har fyra magar. I dessa omvandlas gräs till näringsrika produkter som kött och mjölk. Gräs kan bara förädlas av idisslare, och i Sverige har vi god tillgång till foder av hög kvalitet.

Enmagade djur, som grisar, har mycket låga utsläpp av klimatgaser när de äter biprodukter som oljekaka, drank (en restprodukt från framställning av bland annat etanol), vassle och rester från godis, glass och brödtillverkningen.

Djuren är en viktig del av kretsloppet på gården. De betande djuren ser till att våra hagmarker hålls öppna så att fjärilar, bin och fåglar kan leva där och hjälpa till med t ex pollinering. Deras gödsel återför viktig näring till jorden, där grödor sedan odlas.

Vi har bra teknik för att ta till vara och använda stallgödseln till odling av olika grödor, vilket gör att vi har möjlighet att använda mindre handelsgödsel än i andra länder. Gödselhanteringen är bra med stora lagringsutrymmen för att kunna sprida gödseln när det passar bäst i växtodlingen.

Läs mer om kött, miljö och klimat här

Senast uppdaterad 2019-12-13

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_udij"]
Rulla till toppen