Vad är hållbar och hälsosam mat, på riktigt?

Vad är hållbar och hälsosam mat, på riktigt?

Vad är hållbar och hälsosam mat, på riktigt?

”Fem skäl till att inte utesluta köttet från tallriken”, det är inledningen till Svenskt Kötts kampanj som just nu rullar både på sociala medier och i lokalpress. Mottagandet har varit överväldigande. På de korta veckorna som kampanjen varit igång har över 100 000 kommentarer och reaktioner kommit in. Ilskna, undrande, tacksamma och peppande kommentarer om vartannat. Allt samtidigt.

Jag kan uppriktig säga att vi inte riktigt förväntade oss denna massiva våg av reaktioner på kampanjen. Ett mycket gott betyg, men också ett kvitto på att det här är ett område där vi inom animaliesektorn, tillsammans med den övriga livsmedelssektorn, har ett viktigt uppdrag att finnas närvarande och stötta konsumenterna. Det är uppenbart att många är famlande, och att det finns mycket fejk-fakta att bemöta. Många klamrar sig fast vid sanningen om att bara vi slutar äta kött så räddar vi världen. Men den stora massan är ännu inte övertygade. Lösningen är långt mer komplex än så. Frågan är bara hur lösningen ser ut?

Det finns hållbar vegetabilisk mat på samma sätt som det finns hållbar animalisk mat.

Det finns hållbar vegetabilisk mat på samma sätt som det finns hållbar animalisk mat. Det handlar inte om vad vi äter. Det handlar om hur vi väljer att nyttja mark och vatten för att med så liten påverkan som möjligt ge oss människor så bra och näringsriktig mat som möjligt. ALL mat som produceras genom linjära system tär på jordens resurser. Alltså all mat som produceras i en del av världen med hjälp av insatsmedel från någon annanstans i världen, och sedan transporteras för att konsumeras och generera avfall på en tredje plats. Det är ohållbart. Och här är det egentligen ingen skillnad på om det handlar om inplastade sockerärtor från Kenya, vegosubstitut med palmolja eller importerat kött från skövlad regnskogsmark i Brasilien. Det är de linjära system som inte är hållbara i längden.

Linjära och cirkulära system

Motsatsen är cirkulära system, vilket vi har och ständigt fortsätter att utveckla i vårt land. I Sverige består 75% av fodret som ges till nötkreatur av vall, det vill säga gräs och klöver. Idisslare tillvaratar markens resurser som vi har runt husknuten och förbereder marken för odling av spannmål eller vegetabilier. Detta sida vid sida med grisen, som omvandlar matsvinn till kött tack vare att hela 50% av det foder grisarna idag får består av restprodukter från livsmedelsindustrin. Gödseln från djuren blir sedan näring till grödorna. Svensk matproduktion har anpassat till vårt kyliga klimat med en dubbelt så lång vinter jämfört med växtodlingssäsongen, genom ett optimalt samspel mellan djurproduktion och växtodling.

Syftet med kött- och hälsakampanjen är att ge perspektiv på sanningar som håller på att etablera sig. Sanningar som aldrig tar helhetsgrepp. Sanningar som uppenbarligen och tack å lov också konsumenterna är tvekande inför. Det är ett viktigt skifte vi just nu befinner oss i. Det som handlar om att reda ut vad hållbar och hälsosam mat är på riktigt. På Svenskt Kött står vi väldigt trygga i att svaret finns i den matproduktionen vi har i Sverige där både idisslare och grisar är en självklar del. 

Isabel Moretti,
VD

Rulla till toppen