Svenskt kött är framtidens kött

Nyss hemkommen från en internationell matmässa dit jag rest med
svenskt griskött i bagaget. Det är inte första gången som jag rest med svenskt
kött. I höstas genomförde vi ett mästarmöte i Lyon mellan den franske kocken
Frank Delhoum och den svenske kocken Jonas Dahlbom som tolkade svensk unggris
på var sitt sätt. Svenska smaker mötte franska. Vidunderligt gott.

Varför reser vi då utomlands med svenskt griskött? Jo, för
att skapa PR och stolthet för de råvaror som svenska djurbönder producerar.

Det var en sällsynt gastronomisk upplevelse de inbjudna franska
gästerna provade på. Sällsynt därför att svensk grisuppfödning utgör knappt 1
procent av EU:s. Vi har ingen nämnvärd export och överflöd av svenskt griskött har
vi inte ens i Sverige. Inte av något inhemskt köttslag överhuvudtaget. Ungefär
hälften av allt kött vi äter i Sverige är importerat.

Varför reser vi då utomlands med svenskt griskött? Jo, för
att skapa PR och stolthet för de råvaror som svenska djurbönder producerar. Vårt
mål är att svenskt griskött, i stark internationell konkurrens, ska bli
tävlingsråvara vid EM i professionell matlagning, Bocuse d’Or Europe, som går
av stapeln i Stockholm 2014. På resan mot det hägrande målet passar vi på att
berätta om svensk djuruppfödning och om svenska grisar med knorr på svansen
samt en delikat smak.

Vårt
mål är att svenskt griskött, i stark internationell konkurrens, ska bli
tävlingsråvara vid EM i professionell matlagning, Bocuse d’Or Europe, som går
av stapeln i Stockholm 2014.

Unggrisen är bara ett exempel på den produktutveckling av
svenskt kött som håller på att ta fart. Under 2012 har konsumenterna fått både
Rapsgris och Guldgris i köttdiskarna. Vi möter nya styckningsdetaljer som
flankstek, fjäderbladsbog och pingvinklubba. Konsumentintresset är på topp och branschen
börjar ta produktutvecklingen på allvar.

Att potentialen för svenskt kött är stor vet vi. I
Jordbruksverkets rapport ”Hållbar köttkonsumtion” konstateras att kött ska
väljas med omsorg. Det betyder i de flesta fall svenskt kött sett ur klimat-,
miljö-, djurskydds- och hälsoperspektiv. Tyvärr drunknade rapporten i en
”köttskatt” som Jordbruksverket inte ens riktigt föreslog. Mediefokuset blev
bara köttskatt och att vi borde minska köttkonsumtionen.

Sverige har unikt goda förutsättningar
med tillgång till vatten, marker och bete. Vi har duktiga djuruppfödare som kan
få fram bra kött.

Debatten bör kompletteras med att vi i Sverige har möjlighet
att öka produktionen av svenskt kött. Sverige har unikt goda förutsättningar
med tillgång till vatten, marker och bete. Vi har duktiga djuruppfödare som kan
få fram bra kött. En ökad produktion bidrar till arbetstillfällen och kan ge
goda exportintäkter. Kan vi dessutom fasa ut en del importerat kött till förmån
för vårt svenska kött är vinsten dubbel. Tre realiteter talar för att framtiden
kan bli ljusare:

 • Svenskt kött är framtidens kött. Vi har tidigt
  inrättat oss efter det som nu kommer i resten av världen: resursmedvetenhet,
  god djuromsorg och hänsyn till klimat och miljö.

 • Konsumenterna gillar kött och vill ha mer
  kvalitetskött. De vill välja med omsorg och ha kunskap om såväl uppfödning som
  tillagning.
 • Stort intresse för köttets ursprung. Att
  ursprungsmärka med Svenskt kött är en framgångsfaktor.

Denna artikel har även publicerats i ATL

Relaterade artiklar

Scroll to Top