Ska vi skippa köttet och källsortera?

Isabel Moretti Pressbild VD Svenskt Kött

Ska vi skippa köttet och källsortera?

Klimat, klimat, klimat, klimat. Domedagsprofetiorna haglar nu i media och som enskild människa är det lätt att tappa tilltro till framtiden och känna hopplöshet och maktlöshet. Lyssna på forskarna, säger klimatikonen Greta Thunberg. Och jag kan inget annat än att hålla med.

Klimatgalor hålls på TV och i fem snabba tips, i en av våra stora dagstidningar, kommer råden kring vad just DU kan göra. Skippa köttet och källsortera är i topp. Men på riktigt? Kom vi inte precis överens om att lyssna på forskningen och luta oss mot fakta?

Klimatmål 2050: 1 ton per person och år

När jag sållat på Google mellan Djurens rätt och Klimatpratarnas goda råd till hur just DU kan bli en klimathjälte, hittar jag till slut en källa som jag tänker är relativt opartisk; Naturvårdsverkets webbplats. Här kan man läsa att hushållens klimatpåverkan är cirka 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. För att vi ska nå klimatmålet behöver de globala utsläppen ligga på endast 1 ton per person och år till 2050. Hälften av klimatavtrycket kommer idag från konsumtion och investeringar i nya prylar så som teknik, maskiner och renoveringar (28%) samt från transporter (20%). Ja du läste rätt – hälften av klimatpåverkan handlar alltså om renoverade kök, nya mobiler och flygresor till Thailand.

Hur stor klimatpåverkan står maten för?

Så hur är det med maten då? Ja, 16% av vår klimatpåverkan kommer från livsmedelskonsumtionen, varav mer än hälften kommer från mat som importerats. Och mycket riktigt står kött från idisslande djur för en stor del, oavsett om det är kor, lamm eller älgar. Och det är om man nu väljer att blanda ihop metan och fossil koldioxid, vilket alla system hittills gjort – trots forskarnas och branschens ihärdiga påminnelse om att det är olika klimatgaser vi pratar om. Fram till nu. I den senaste IPCC-rapporten påvisas nu misstaget i att räkna om biogen metan till koldioxidekvivalenter. Men har media plockat upp denna revolutionerande slutsats? Nej, inte riktigt. Vi matas fortsatt med att det är vegetarisk kost och källsortering som räddar världen.

Det finns ett stort problem när svåra frågor ska lösas och när gränsen mellan vad som är sant och vad som är åsikter suddas ut. Google-sökningar är ett bra exempel. Hur högt du rankas handlar om hur vass du är digitalt. Inte om det du säger är mer faktabaserat eller sant.

Tidigare har mer etablerad media kunnat väga upp alla fake-news på webben, men även här sker en stark förändring. Journalistkårens rapporterande uppdrag verkar ha gått förlorat i takt med att individens rättigheter blivit starkare än kollektivets behov. Behovet av att driva en egen personlig agenda är överordnat. Och tyvärr färgas även etablerad media allt mer av personliga övertygelser och ideologier.

Dubbelt så många kan tänka sig att minska sin konsumtion av prylar

Parallellt läser jag också att Naturvårdsverket gjort en enkät kring vilka åtgärder man är villig att vidta mot klimatförändringar; Att sluta äta kött får en låg placering. Det är inte det konsumenten tänker göra för att rädda världen. Däremot kan dubbelt så många tänka sig att minska sin konsumtion av prylar, eller förändra sitt resebeteende. Alltså tvärt om vad media rapporterar och helt i linje med vad forskningen säger. Konsument är klok. Jobbet framåt är fortsatt att stärka konsument med fakta och argument och inte tappa kraft av motståndet från andra ideologiska agendor. För vår bransch skull, och inte minst för framtidens.

Isabel Moretti,
VD

Rulla till toppen