Köp svenskt kött så vet du vad du får på tallriken

Köp svenskt kött så vet du vad du får på tallriken. Och du bidrar till att stötta svenska bönder och världens hårdare djurskyddslagstiftning.

Jag tycker att det är beklämmande att oseriösa aktörer lurar kunder att köpa frusen fläskfilé förklädd till oxfilé. Vi måste ju kunna lita på att det som står på paketet är det som gäller. I det senaste fallet som vi kunnat läsa om i Aftonbladet var det ”oxfilé” från Argentina som hamnat inte bara på restaurangernas tallrikar utan även i några butikers frysdiskar. Det påminner mig om den allmänna regeln som säger att om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen också på det viset.

För 20 år sedan var Sverige självförsörjande på kött, idag importeras nästan 50 procent av allt kött som hamnar på våra tallrikar.

Kött har idag blivit en lockvara i butikernas annonsblad där man tävlar om att sätta så lågt pris som möjligt på något som är värt mycket mer. Om du jämför ett annonsblad från början av 1990-talet med ett idag skulle du bli förvånad över hur liten prisskillnad det är på köttet. För 20 år sedan var Sverige självförsörjande på kött, idag importeras nästan 50 procent av allt kött som hamnar på våra tallrikar. Den svenska bonden har svårt att få betalt och de svenska slakterierna går på knäna.

På branschorganisationen Svenskt Kött arbetar vi för att lyfta fram det svenska köttets mervärden. Inte trodde vi att det skulle gå så långt att vi måste lägga till ett mervärde: Köp svenskt kött så vet du att det är en oxfilé du får och inte en fläskfilé.

”Det räcker inte med att köttet är svenskt” är ett argument som vi som företrädare för det svenska köttet stöter på allt som oftast. Det kan sägas i välmening då man vill peka på behov av produktutveckling eller för att markera att svenskt kött minsann inte är så bra som vi vill göra gällande.

Men nu är det tid att göra upp med sådan argumentation. Svenskt kött är inte bara svenskt, det är mycket mer. Inte minst i ett internationellt perspektiv. Min uppfattning har stärkts efter den senaste tidens medierapportering om färgat kött och problem med antibiotikaresistens och salmonella i importerat kött.

Det här är några av de kvaliteter som svenskt kött står för och som gör det mer än ”bara” svenskt:

Friskare djur

I Sverige är djuren friskare än i många andra länder. Svensk lagstiftning för hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i hela världen. I Sverige jobbar vi med förebyggande djurhälsovård med målet friska djur. Vi ger inte antibiotika i förbyggande syfte. Friska djur ska inte ha medicin. Och vi har inte motsvarande problem med resistens i djuruppfödningen som många andra länder har.

Stenhård kontroll

Svenskt kött är hårt kontrollerat. Det är i princip fritt från salmonella tack vare effektiva kontrollprogram. I Sverige har vi en omfattande djurvälfärd och säkra livsmedel. Tillsynsmyndigheter kontrollerar och följer regelbundet upp varje del av livsmedelskedjan. Från bonde till butik.

Mångfald och hållbart jordbruk

Svensk köttproduktion ger mångfald. Svenska kor och får betar och håller hagar och betesmark öppna. Många växter och insekter är hotade och kan inte leva utan hagmarker. De betande djuren är en del av ett hållbart jordbruk. De omvandlar näringen i gräs till kött och mjölk. Svenskt nötkött är dessutom mindre miljöbelastande än merparten av det importerade.

Gör medvetna val, håll utkik efter vårt märke i butiken och fråga om ursprung på restaurangmaten.

Ta för vana att som restaurangbesökare alltid ställa frågan varifrån köttet och råvarorna kommer. Som konsument i butik – titta på förpackningarna, kolla ursprunget. Är förpackningen märkt med Svenskt Kött så vet du att köttet kommer från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Och att produkten är tillverkad och packad i Sverige.

Gör medvetna val, håll utkik efter vårt märke i butiken och fråga om ursprung på restaurangmaten. Det har riktigt stor betydelse att du väljer svenskt kött nästa gång du köper kött. Det står stora värden på spel.


Scroll to Top