Importen av kött är det största problemet

Biologisk mångfald och ett levande landskap

Helena Jonsson, LRF och jag svarar med detta inlägg på
kritiken mot den svenska köttkonsumtionen. Svenska bönder borde faktiskt
föda upp fler djur än idag med tanke på att det skulle göra mindre
klimatavtryck än mycket av importköttet. 

Den
svenska köttkonsumtionen diskuteras i ett inlägg från Sveriges Konsumenter,
Naturskyddsföreningen med flera på Brännpunkt den 11 februari. Vi menar också
att det är viktigt att välja kött medvetet och den ökande importen av kött är
negativ för klimatet. Det är också viktigt att skilja på konsumtion och
produktion. Svenska bönder borde faktiskt föda upp fler djur än idag med tanke
på att det skulle göra mindre klimatavtryck än mycket av importköttet. Vi
värnar i allra högsta grad friska djur och förebyggande djurhälsovård och
därmed en unikt låg antibiotikaförbrukning. Det stora problemet är det anonyma,
importerade köttet. Vi välkomnar att artikelns undertecknare framhåller dessa
viktiga klimat- och hälsoaspekter. 

Svenska
bönder strävar sedan länge efter en alltmer hållbar produktion. Det kan handla
om att lägga om till en effektivare gödselhantering, kartlägga sin
energianvändning och kväveeffektivitet och att börja odla eget proteinfoder. Branscherna
arbetar för att de kvarvarande sojainköpen under 2015 ska vara
hållbarhetscertifierade och LRFs dotterbolag Svenskt sigill har tillsammans med
KRAV tagit fram ett system och märkning för klimatcertifiering. De betande
djuren är en del av ett hållbart jordbruk. De omvandlar näringen i gräs till
kött och mjölk så att den blir tillgänglig för oss människor. Sverige har god
tillgång till vatten och bra villkor för gräsproduktion. 

Den
40-procentiga ökning av köttkonsumtionen som skett sedan 1990 har uteslutande
bestått av importerat kött. Vid en jämförelse bidrar exempelvis det
brasilianska köttet med 30-40 procent mer utsläpp av växthusgaser jämfört med
svenskt kött. Vi vet också att en majoritet av Sveriges konsumenter vill välja
svenskt kött och LRF och Svenskt Kött har tillsammans med handeln tagit
initiativ till en frivillig ursprungsmärkning av svenskt kött. 

Vi
menar dock att brevskrivarna blandar ihop minskad köttkonsumtion med minskade utsläpp
av klimatgaser. Att ersätta kött som har låga utsläpp med vegetabilier med
högre utsläpp ger ingen klimatvinst. Sambanden är komplexa. Samtidigt är
det tyvärr nödvändigt att understryka det självklara: det är inte främst
antalet idisslande djur som orsakat klimathoten utan förbränningen av fossil
energi.

När
det gäller konsumtionen av kött är det ganska enkelt – hellre lite mindre men
välj svenskt.

Helena
Jonsson, förbundsordförande LRF
Maria
Forshufvud, vd, Svenskt Kött

Läs även replik från Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen: Vädjan till företagare är helt missriktad 

Relaterade artiklar

Scroll to Top