Grisuppfödning på Råbro

Jag heter Thea Kristensson och är djurskötare i Råbros suggstall och ska här i bloggen  försöka ge er en inblick i hur vi sköter våra grisar på gården.

Det har varit ett hårt år för grisproduktionen, många besättningar har tvingats lägga ner. Jag jobbar på en av de gårdar som klarade krisen, Råbro, som ligger vid Vä, en liten bit utanför Kristianstad. Råbro består av två stallbyggnader, ett suggstall och ett slaktsvinsstall. De två stallarna ligger vackert beläget mitt i det kuperade åkerlandskapet. Stallarna är klarröda med vita knutar och kan ses söder om motorvägen mellan Kristianstad och Nöbbelöv vid Vä.

I suggstallet spenderar smågrisarna sina första veckor, därefter förflyttas de till slaktsvinstallet där vi sköter om dem, tills de är ungefär 6 månader gamla.

Vi har en så kallad integrerad besättning, det vill säga att vi inte köper in grisar från andra besättningar utan föder endast upp de som är födda på gården. I suggstallet har vi i medel 380 suggor, detta varierar ständigt och därför får vi räkna ut ett medeltal för varje år. 380 suggor är ett ganska litet antal, men suggorna ger oss cirka 9000 smågrisar varje år.

Vi är tre anställda på Råbro, jag och en till i suggstallet och en i slaktsvinstallet. Henrik Åkesson, Råbros ägare, var en av pionjärerna inom serogrisuppfödning.
Vad menas då med serogrisuppfödning? Jo, grisen är uppfödd i en så bakteriefri miljö som möjligt för att minimera behovet av läkemedel. Detta gör att man begränsar spridningen av till exempel antibiotika i naturen och i vårt kött.

Rulla till toppen