Företagen tävlar om att visa att de tar ansvar, men det handlar givetvis också om att tjäna pengar

Företagen tävlar om att visa att de tar ansvar, men det handlar givetvis också om att tjäna pengar

Företagen tävlar om att visa att de tar ansvar

Ju mer frukt och grönt du köper desto större bonus får du. Så lyder erbjudandet i Hemköps nya kampanj för att attrahera befintliga och nya kunder. Så vad säger vi om det? Ska vi bli oroliga? Förbannade? Kanske inte. Men vi ska ge oss lite tid att funder över vad det är som egentligen händer omkring oss?

Hållbarhetsracet pågår för fullt. Företagen tävlar i hur man kan visa sitt engagemang och ta ansvar för planeten och kommande generationer. Men vi ska inte tro att det här enbart handlar om att göra världen till en bättre plats – det handlar givetvis också om att tjäna pengar. Det här är ett smart sätt att signalera hållbarhetsengagemang samtidigt som man styr över sina kunder till en kategori som ger bättre marginaler.

Störst kemikalieanvändning från import av frukt och grönt

Inom vår kategori, det svenska köttet, vet vi att 80–90 procent av det kött som idag säljs inom dagligvaruhandelns största kedjor är svenskt. Handlingsutrymmet för handeln att öka marginalerna med en så stor andel svenskt blir därmed begränsat. Klart att det är en god affär för Hemköp att styra över sina kunder till kategorin frukt och grönt! Konsumenterna har blivit matade med råd och rön om att detta är det mest klimatsmarta de kan äta, samtidigt som de har få eller inga preferenser vad gäller ursprung eller odlingsmetoder. Detta trots att vi vet att den största kemikalieanvändningen kommer ifrån import av just frukt och grönt.

Att gå ut och högljutt kritisera Hemköp för sin strategi blir förutsägbart och lite patetiskt. Vi är bättre än så. För vår egen skull behöver vi istället bli lite vassare på att göra affärsmässiga analyser av ett sådant här utspel som Hemköp gör. Eller för den del skolor eller myndigheter som väljer att enbart servera vegetarisk mat. Eller Stockholms stads utspel för något år sedan om att servera sina äldre mer vegetariskt som en klimatåtgärd. Signalen är att man bryr sig om klimatfrågan, medan debatten vi initierar ofta handlar om huruvida det är ett mer eller mindre klimatsmart val. Ingen pratar om att agendan i själva verket handlar om att minska kostnaderna och öka marginalerna.

Ingen pratar om att agendan i själva verket handlar om att minska kostnaderna och öka marginalerna.

Vi ska givetvis fortsatt driva på våra myndigheter och politiker så de inte faller för populistiska tankevurpor. Vi ska också fortsatt sparka bakut när myndighetsföreträdare inte kan hålla ordning på svenska och globala siffror. Det händer dagligen. Vi sitter med ett enormt konsumentförtroende som å ena sidan är fantastiskt, medan vi å andra sidan kan begränsa möjligheterna för handel och foodservice att ta marginaler på det svenska köttet. Tills vi fått en ökad konkurrens inom dagligvaruhandeln är alternativet att hjälpa dem lyckas.

Fortsätt att diversifiera produkterna

Med andra ord; Om vi hjälper till att fixa marginalerna på det svenska köttet blir det inte en lika lukrativ affär att satsa på de vegetariska alternativen. Det vill säga alternativ där billiga råvaror med stora hållbarhetsutmaningar, så som soja och palmolja, ofta är huvudingredienser. Så fortsätt att diversifiera; fler produkter, fler lättlagade och snabblagade detaljer, färdiga rätter, olika uppfödningssystem, kvalité, ålder och ras på djuren. Parallellt behöver självklart andra kanaler mellan producent och konsument utvecklas så att handelns oligopol bryts. Situationen är just nu inte sund för någon.

Köttproduktionen är synad i alla sömmar och vi har kommit ut på andra sidan laddade med mer fakta på bordet och svar på tal. Vi vet att det är skillnad på kött från Sverige och kött från andra länder och vi kan bevisa det, även om det fortfarande finns mer att önska vad gäller forskning och datakällor. Samtidigt har granskningen av vegetabilierna bara börjat, men den branschen kommer också att få sitt stålbad.

Hållbarhetsracet pågår som sagt för fullt. Nu när många är väldigt engagerade och vill ha snabb förändring tycks mycket i slutändan drivas av värderingar, snarare än underbyggda och faktamässiga beslut. Men det handlar trots allt minst lika mycket om affärer

Isabel Moretti,
VD på Svenskt Kött

Rulla till toppen