Dags att gasa i antibiotikafrågan

Antibiotika och tillväxthormoner

Idag, den 18 november, är det Europeiska antibiotikadagen. För mänskligheten är den ökande antibiotikaresistensen en fråga om liv och död. Fullt i klass med klimathotet.

Fullt i klass med klimathotet.

Bakterier som orsakar sjukdom – hos både djur och människor – kan ofta bekämpas med antibiotika. Men läkemedlen fungerar inte om bakterierna blir motståndskraftiga, resistenta. Det är ett växande problem för hela världen.

Tidigare i höst gick det upp för mig hur många sjukdomar och åkommor som inte kommer att gå att bota om vi blir resistenta mot all antibiotika och den slutar verka. Cancer, hjärtoperation och blindtarmsinflammation, listan kan göras lång. Väldigt många vårdinsatser på svenska sjukhus kräver antibiotika för att fungera. 

Två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur i jakten på billigt kött.

Två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur i jakten på billigt kött. Skillnaden mellan Europas länder är stor. Antibiotikaförbrukningen i Sverige är den lägsta i EU. Allra mest används i Cypern som använder 34 gånger mer än Sverige. Spanien och Italien använder 24 gånger mer antibiotika inom djuruppfödning än Sverige. Något att tänka på när man talar om den torkade skinkan från just Italien och Spanien.

Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som Sveriges bönder, veterinärer och forskare har gjort.

Idag är det Europeiska antibiotikadagen. Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som Sveriges bönder, veterinärer och forskare har gjort. Istället för att slentrianbehandla djur med antibiotika, har man arbetat för att hålla djuren friska. Nu kan vi bara hoppas att resten av EU vaknar upp och börjar arbeta mot att minska antibiotikan i sin djurhållning. För faktaresistens blir i det här fallet lika farligt som antibiotikaresistens.

Skydda antibiotikan

SVA:s hygienråd

Smittsäkra.se

Scroll to Top