Aldrig förr har vi kunnat erbjuda våra konsumenter så mycket för så lite

Vem har sagt att kött är dyrt?

Vem har sagt att kött är dyrt? Nej, svaret är precis det motsatta. Det är inte utan att man som producent lyfter lite extra på ögonbrynen och undrar vart är marknaden på väg, då vi i dag får betala över 70 kronor per kilo gurka. Samtidigt som svensk ytterfilé gick att handla för 59 kronor per kilo under helgen. Lek då med tanken att räkna ut innehållet i dessa produkter i kilo torrsubstans! Inte därmed sagt att vi inte skall äta grönsaker eller att priset på grönsaker är för högt. Nej, jag slås istället av tanken på hur vi kan tolka och se saker på olika sätt när vi handlar, då detta ofta ligger i det under­medvetna, att bara vi handlar sunt enligt dags­trenden så kan vi betala utan att tänka på vad produkterna innehåller.

Helt klart har vi inom branschen gjort en miss när vi inte nått ut bättre om köttets förträffliga näringsinnehåll.

Helt klart har vi inom branschen gjort en miss när vi inte nått ut bättre om köttets förträffliga näringsinnehåll. Vi vet sedan tidigare att vi har en stor smakupplevelse i våra råvaror som är producerade i Norden, tack vare vårt klimat med många solljustimmar under sommaren, som sätter smak på våra livsmedel i alla dess former. Detta är något som Carl-Jan Granqvist ofta lyfter fram som en förklaring till våra så välsmakande nordi­ska produkter.

Det vi inte alls pratar lika mycket om är den livsmedelssäkerhet vi har i landet

Det vi inte alls pratar lika mycket om är den livsmedelssäkerhet vi har i landet, med väl bevarad åkermark som hittills inte blivit förorenad med icke önskvärda metaller eller andra föroreningar så som giftrester eller avfall via industri eller avgaser.

Det vore intressant att veta mera om hur det egentligen ser ut om man gör mera omfattande analyser. En fingervisning kunde vi få när Coop gjorde sin reklam för ekologiskt eller konventionellt odlade produkter. Man lät en familj äta dessa olika kategorier av livsmedel och därefter testades urinen med avseende på vilka rester som fanns i den. Eftersom dessa försökspersoner fått äta konventionellt odlade produkter som var importerade kom det fram många ämnen som inte ens får eller har använts i Sverige. Det känns lite kittlande att se om det finns ännu fler mervärden i våra svenska grisar än det vi redan vet i dag gällande djuromsorg och låg antibiotikaanvändning.

Eftersom dessa försökspersoner fått äta konventionellt odlade produkter som var importerade kom det fram många ämnen som inte ens får eller har använts i Sverige.

Som det känns i dag är det väldigt lätt att hamna i fällan ekologiskt eller inte. Vi som producenter vet att det skiljer enormt mycket mellan en konventionellt odlad produkt i Sverige eller utomlands och på samma sätt när det gäller de ekologiskt märkta produkterna i Sverige kontra importerade sådana.

Utan tvekan har vi mer att hämta här.

Rulla till toppen