Visst kan man köra fordon på gödseln från lantbruksdjur

Visst kan man köra fordon på gödseln från lantbruksdjur. Att ställa om till fossilfria fordon är en av de största klimatutmaningarna i Sverige.
koskit biogas

Det låter smått otroligt att man kan köra fordon på gödseln från lantbruksdjur, men faktum är att du kanske redan åkt buss som drivs av biogas som utvunnits från gödsel. Gödseln från en ko räcker till drivmedel för en körsträcka på minst 440 mil per år med en vanlig personbil. Tvärt om vad många tror så kan nötdjur och grisar alltså hjälpa oss att bli mer oberoende av fossila bränslen.

Biogasproduktionen från gödsel ökar stadigt

Allt fler lantbrukare omvandlar nu djurens gödsel till biogas. Mängden gödsel som rötas till biogas ökar stadigt och har mer än femdubblats sedan 2009. Totalt finns nu 71 biogasanläggningar i Sverige som använder gödsel, främst från nötdjur och grisar.

Klimatsmart biogödsel på köpet

Förutom att köra fordon på gödseln från lantbruksdjur, i form av förnybart drivmedel, ger produktionen av biogas också en näringsrik och luktfri restprodukt som är ett perfekt biogödsel till grödorna. På så vis kan gödseln användas fler gånger – både som drivmedel och som näringsämnen som återförs till åkermarken för att sluta kretsloppet.

Totalt produceras ungefär 2,4 miljoner ton biogödsel varje år i Sverige som används inom växtodlingen. Genom att använda biogödsel istället för att sprida vanlig gödsel minskar också läckaget av metan som annars uppstår. Biogas är alltså en superbra åtgärd för klimatet på flera sätt.

Hög klimatnytta men stor kostnad för bonden

Att bygga en biogasanläggning är en stor investering för en enskild lantbrukare. Idag krävs ofta ett bidrag – gödselgasstöd – för att investeringen ska kunna räknas hem. Därför har det blivit allt vanligare att flertalet lantbrukare går ihop och bygger en så kallad samrötningsanläggning där man kan producera biogas i större skala.

Nästan hälften av biogasen i Sverige produceras i så kallade samrötningsanläggningar. Andra råvaror som också används förutom just gödsel är matavfall, avfall från livsmedelsindustrin eller skörderester. För att biogasen inom lantbruket ska få en chans att utvecklas ännu mer krävs långsiktiga politiska mål och spelregler.

Vad används biogasen till idag?

  • Nästan två tredjedelar av den svenska biogasen används som fordonsgas eller matas in på gasnäten.
  • I Stockholms gasnät är andelen biogas omkring 70 procent.
  • Över 15 procent av Sveriges bussbestånd går på gas, vilket motsvarar över 2 000 bussar.

Hur många mil ger gödseln från en ko?

  • En ko ger i genomsnitt 17,4 kubikmeter gödsel per år.
  • Med ett biogasutbyte på 14 kubikmeter metan per ton så ger det 244 kubikmeter biogas per ko och år.
  • Det motsvarar 440 mils bilkörning, vilket kan ersätta 264 liter bensin och minska klimatutsläppen med 740 kilo CO₂-ekvivalenter.

Aktuellt

Dags att nominera till dagligvarugalan

Dags att nominera till Dagligvarugalan

Nu är det dags att nominera till Dagligvarugalan 2021 och Årets Kött och Charkavdelning. 1:a pristagaren 2020 visar här vad som gjorde att de stack ut.

koskit biogas

Utan djuren – inga grödor

Ett växtodlingssystem utan djur – är det verkligen möjligt? Vårbruket börjar komma igång runt om i landet och det är uppenbart: utan djuren – inga grödor.

Scroll to Top