Vill du veta mer om svensk grisuppfödning?

Vi har tagit fram en broschyr som på ett enkelt och kortfattat sätt berättar om svensk grisuppfödning och kvalitetssäkringen av den.

Broschyren är en sammanfattning och beskrivning av ”Grundcertifiering
Gris” – en certifiering av Sveriges grisgårdar som genomförs med en
oberoende tredjepartskontroll. Den bygger på en branschgemensam
överenskommelse som svensk slakterinäring tagit fram för att tydliggöra
och dokumentera den svenska grisproduktionen, där certifieringen utgör
ett minimikrav.

Certifieringen av gris är en viktig del i dokumentationen av Sveriges
erkänt höga kvalitet på griskött, vår unika djuromsorg och höga krav
på livsmedelssäkerhet – argument som anses vara de viktigaste till
varför vi väljer svenskt kött.

– Certifieringen är viktig för förtroendet för svenskt griskött. Och
vi vill bidra till ökad kunskap om hur svensk grisuppfödning går till.
Därför har vi tagit fram denna broschyr. Målgrupperna är flera,
dagligvaruhandelns inköpare, storhushåll och en intresserad allmänhet,
säger Maria Forshufvud, vd på Svenskt Kött.

Nyfiken på mer information?

Ladda ner brochyren som PDF nedan

Beställ broschyren genom att kontakta oss på 08-787 55 10

Aktuellt

Hållbarhet är mer än klimat

Hållbarhet är mer än klimat

Flera olika rapporter visar att man behöver se till fler parametrar än klimat när man pratar om hur hållbart producerad maten är.

Hur mycket kött ska man servera?

Hur mycket kött ska man servera?

Hur ska man veta hur mycket kött som är lagom att servera per person när man bjuder på middag eller buffé? Här hittar du svaren!

Bild från frukostseminariet: Varför dyker Vego?

Varför dyker vego?

Svenskt Kött anordnade frukostseminariet ”Varför dyker vego?” där en panel diskuterade vad vi äter och varför.

Rulla till toppen