Vill du veta mer om svensk grisuppfödning?

Vi har tagit fram en broschyr som på ett enkelt och kortfattat sätt berättar om svensk grisuppfödning och kvalitetssäkringen av den.

Broschyren är en sammanfattning och beskrivning av ”Grundcertifiering
Gris” – en certifiering av Sveriges grisgårdar som genomförs med en
oberoende tredjepartskontroll. Den bygger på en branschgemensam
överenskommelse som svensk slakterinäring tagit fram för att tydliggöra
och dokumentera den svenska grisproduktionen, där certifieringen utgör
ett minimikrav.

Certifieringen av gris är en viktig del i dokumentationen av Sveriges
erkänt höga kvalitet på griskött, vår unika djuromsorg och höga krav
på livsmedelssäkerhet – argument som anses vara de viktigaste till
varför vi väljer svenskt kött.

– Certifieringen är viktig för förtroendet för svenskt griskött. Och
vi vill bidra till ökad kunskap om hur svensk grisuppfödning går till.
Därför har vi tagit fram denna broschyr. Målgrupperna är flera,
dagligvaruhandelns inköpare, storhushåll och en intresserad allmänhet,
säger Maria Forshufvud, vd på Svenskt Kött.

Nyfiken på mer information?

Ladda ner brochyren som PDF nedan

Beställ broschyren genom att kontakta oss på 08-787 55 10

Aktuellt

Hur tillagar man kött?

Hur tillagar man kött?

Måste man torka av köttet? Varför ska man bryna grytbitar och när är bäst att krydda köttet? Här är svaren på de vanligaste frågorna om hur man tillagar kött.

Var kommer maten ifrån?

Var kommer maten ifrån?

Att ha mat på bordet är något vi i Sverige ofta tar för givet. Men var kommer maten ifrån och vilka ansträngningar ligger bakom produktionen?

Serverar din kommun svensk mat?

Serverar din kommun svensk mat?

Många av oss tänker på att köpa hem svensk mat i största möjliga mån, men hur är det i de offentliga måltiderna? Serverar din kommun svensk mat?

Rulla till toppen