Vilken växthusgas påverkar mest?

Halterna av växthusgaser fortsätter öka enligt WMO:s rapport. Men vilken växthusgas påverkar uppvärmningen av klimatet mest?
Vilken växthusgas påverkar mest?

2023 ser ut att bli det hittills varmaste uppmätta året sen industrialiseringen och växthusgaserna har fortsatt att öka i atmosfären. Gaserna man pratar om är koldioxid, metangas och lustgas. Men vilken växthusgas påverkar mest? Och vad kommer vara viktigast under klimattoppmötet i Dubai nästa vecka?

Varje år släpper WMO (World Meteorological Organization) en rapport om växthusgaser. Rapporten är ett viktigt underlag i det globala klimatarbetet och presenterades inför FN:s klimattoppmöte COP28 som pågår 30 november- 12 december i Dubai. Enligt årets rapport fortsatte halterna av koldioxid, metan och lustgas att öka under förra året och har nu nått nya rekordnivåer. Vad är egentligen källan till de olika utsläppen och hur mycket påverkar de olika växthusgaserna uppvärmningen?

Globala utsläpp av växthusgaser i procent

Koldioxid

I DN:s artikel om WMO:s rapport pekas fossil koldioxid ut som den enskilt viktigaste växthusgasen. Koldioxid uppstår vid förbränning av fossila bränslen och vid cementproduktion. Den står för 64 procent av den globala uppvärmningen. Förra året ökade halten koldioxid i atmosfären med 2,2 miljondelar (ppm). En anledning till att koldioxid är den växthusgas som påverkar mest är att den stannar i atmosfären i minst flera hundra år och upp till tusentals år innan den bryts ner.

Metan

Hur är det med metan ifrån korna då? Under lång tid har det varit ett starkt fokus på att minskningen av metan är en av de viktigaste åtgärderna för att få bukt med klimatförändringarna. Det som är intressant i denna nya rapport är att det fastställs att fossil koldioxid är den enskilt viktigaste växthusgasen som påverkar allra mest. Metan adresseras så klart det med då det är den växthusgas som påverkar näst mest. Den står för 19 procent av den globala uppvärmningen och ökade med 16 miljarddelar (ppb) förra året enligt WMO:s rapport. Detta ska alltså jämföras med den fossila koldioxiden som ökade med 2,2 miljondelar (ppm).

Metan är en potent växthusgas men kortlivad. Efter knappt tio år har den brutits ner. Som alla växthusgaser är även metan en del i ett naturligt kretslopp och kommer från exempelvis våtmarker, idisslande djurs matsmältning och risodling. Men utsläpp av metan uppstår även vid förbränning av biomassa och utvinning av fossila bränslen.

Så mycket är en miljondel (ppm):

1 sekund under 2 veckor eller
1 liter vatten i en swimmingpool.

Källa: Niwa

Så mycket är en miljarddel (ppb)

1 sekund under 32 år eller
1 tesked vatten i en swimmingpool.

Lustgas

Den tredje viktigaste växthusgasen är lustgas. Mängden lustgas i atmosfären ökade under 2022 med 1,4 miljarddelar (ppb). Utsläppen av lustgas kommer till 60 procent från naturliga källor medan 40 procent kommer från mänsklig påverkan som användning och tillverkning av gödningsmedel och förbränning av biomassa.

Så vilken växthusgas påverkar mest?

Utsläppen av alla växthusgaser måste givetvis minska. Den stora boven i dramat är användningen av fossil energi där 64 procent av klimatgaserna kommer från fossila källor. Det är också utsläppen från de fossila källorna som ökar snabbast. Förhoppningen från oss på Svenskt Kött är att man med denna rapport som utgångspunkt kommer att våga adressera vikten av att minska den fossila koldioxiden vid IPCCs nästa klimattoppmöte i Dubai.

Hur ser klimatpåverkan ut i Sverige?

Tittar man på vilken växthusgas som påverkar mest i Sverige så är den största utmaningen även här fossil koldioxid. De sektorer som påverkar våra utsläpp mest är industri och transporter, både inrikes och utrikes. Jordbruket släpper ut ungefär hälften av vad industrin släpper ut. Men det är också till stor del tack vare vårt jordbruk som markanvändningen i Sverige binder så mycket koldioxid.

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2020

Aktuellt

Hur tillagar man kött?

Hur tillagar man kött?

Måste man torka av köttet? Varför ska man bryna grytbitar och när är bäst att krydda köttet? Här är svaren på de vanligaste frågorna om hur man tillagar kött.

Var kommer maten ifrån?

Var kommer maten ifrån?

Att ha mat på bordet är något vi i Sverige ofta tar för givet. Men var kommer maten ifrån och vilka ansträngningar ligger bakom produktionen?

Serverar din kommun svensk mat?

Serverar din kommun svensk mat?

Många av oss tänker på att köpa hem svensk mat i största möjliga mån, men hur är det i de offentliga måltiderna? Serverar din kommun svensk mat?

Rulla till toppen