Trenden fortsätter – mer svenskt kött och mindre import

Färsk statistik från Jordbruksverket visar att det svenska köttet ökar trots minskad köttkonsumtion på totalen.
Förbrukning per capita 2020

Det senaste året har svenskarna i större utsträckning valt svenskt kött framför importerat, visar Jordbruksverkets färska sammanställning av marknadsstatistik. Minskningen av det importerade köttet var 14 procent 2020, jämfört med 2 procent 2019. 

Marknadsutvecklingen för det svenska köttet påverkades av anpassningarna i samhället till följd av Coronapandemin, där en stor andel av befolkningen plötsligt ändrade sitt sätt att äta, handla, umgås och arbeta. Men i grunden finns också en växande efterfrågan på svenska och närproducerade livsmedel.  

Fler värdesätter inhemsk matproduktion

Allt fler konsumenter värderar våra svenska mervärden så som lägre klimatpåverkan, god djurhållning och låg användning av antibiotika. Fler konsumenter tycker också att det är allt viktigare med en inhemsk matproduktion och att Sverige har möjlighet att försörja den egna befolkningen med mat vid en kris. Större efterfrågan på svenskt kött och en minskad import har resulterat i att den svenska marknadsandelen för kött steg tydligt förra året, nu till 72 procent. Det är den högsta nivån på 15 år och kan jämföras med bottennivån 2013 som var 60 procent. Vi är alltså mer självförsörjande på kött nu än tidigare år, även om det skiljer sig åt mellan köttslagen.  

Under Coronapandemin har fler ätit mer måltider hemma än på restaurang. SCB rapporterar om minskad försäljning i restaurangledet med 28 procent 2020. Inom restaurangsektorn serveras i större utsträckning importerat kött medan det mestadels säljs svenskt kött inom dagligvaruhandeln.  

Producenterna hinner inte möta ökad efterfrågan

Samtidigt har den svenska produktionen av kött ökat totalt med 2,6 procent under förra året. En snabb ökning av efterfrågan på svenskt kött har dock lett till att produktionen inte hunnit möta upp, då det tar tid att öka produktionen av kött. Det finns också kvardröjande effekter av torkan 2018 inom produktionen. 

En effekt av att importen minskade mer än vad den svenska produktionen av kött ökade, är att den totala konsumtionen av kött sjönk med 4,5 procent till 78,6 kg per capita i slaktad vikt. Under perioden 1980–2020 har totalkonsumtionen av kött ökat med 23 procent från 64,0 kg till 78,6 kg per person och år. Efter toppnoteringen 2016 på 88,4 kg per person och år har konsumtionen minskat för varje år. Det senaste årets stora minskning förklaras till stor del av minskad import. Konsumtionen mätt i slaktad vikt skiljer sig dock mycket åt jämfört med den faktiska vikten som vi konsumerar, ungefär hälften. 

Konsumtionen ligger nära rekommenderad mängd

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter max 500 gram tillagat rött kött i veckan vilket motsvarar 26 kg per år och person. Enligt den senaste statistiken för 2020 ligger nu snittet på konsumtionen av kött endast cirka 5 procent över kost-rekommendationen vilket motsvarar 27,4 kg rött kött per capita under 2020. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper då framför allt kvinnor ofta äter lite mindre än 500g.  

Förhållande mellan köttkonsumtion och kostråd 2021

» Läs mer om hur mycket kött vi äter här. 

Aktuellt

Hur mycket kött äter vi? Förhållanden mellan konsumtion och kostråd 2023

Hur mycket kött äter vi?

Jordbruksverkets statistik visar hur mycket kött vi äter i Sverige och hur nära vi ligger kostråden för vår konsumtion 2023.

Svenskt Kött på TikTok

Svenskt Kött på TikTok

Nyligen la vi till en kanal bland våra sociala medier och numera finns Svenskt Kött på TikTok.

Hur tillagar man kött?

Hur tillagar man kött?

Måste man torka av köttet? Varför ska man bryna grytbitar och när är bäst att krydda köttet? Här är svaren på de vanligaste frågorna om hur man tillagar kött.

Rulla till toppen