Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen – både fysiskt och digitalt. Vi vill gärna samtala om viktiga samhällsfrågor om hur vi kan att säkra den svenska maten idag och i framtiden.
Träffa Svenskt Kött i Almedalen

I år kan du träffa Svenskt Kött i Almedalen där vi diskuterar hur svensk köttproduktion kan vara en del av lösningen för att utveckla en livsmedelsproduktion som är självförsörjande, konkurrenskraftig och klimatsmart. Vi ser fram emot att äntligen få mötas igen och diskutera branschens viktiga framtidsfrågor med politiker, beslutsfattare och andra viktiga samhällsaktörer på plats i Visby.

På tisdagen den 5 juli kommer Svenskt Kött tillsammans med Protos (tidigare Gotlands Slagteri) att bjuda in ett begränsat antal deltagare till frukostseminariet Hur djur blir mat.

Tisdag 5 juli

08.00-09.30 Hur djur blir till mat

Att samtala om etik och moral inom djurhållning blir alltmer nödvändigt eftersom polariseringen i de här frågorna ökar. Kommunikationen kring djurhållning och slakt har under de senaste åren blivit allt mer känslostyrd och glappet mellan de som är för att djur hålls som mat och de som är emot ökar. Svenskt Kött har därför tillsammans med Svenska Köttföretagen valt att på ett transparent sätt visa den svenska köttproduktionen genom hela kedjan från gård till tallrik i filmen Hur djur blir till mat.

Under detta seminarium kommer Svenskt Kött att visa filmen Hur djur blir till mat och berätta om arbetet med att producera den. Därefter kommer Isabel Moretti tillsammans med Thomas Östlund, vd på Protos (tidigare Gotlands slagteri) och Jan Scherman, journalist och författare att föra en diskussion kring det känsliga ämnet – om hur djur blir till mat. I samtalet kommer särskilt medias roll i synen på djurhållning att beröras. Seminariet avslutas med rundvandring i slakteri- och styckningsanläggningen.

Seminariet har begränsat antal platser, kontakta oss på info@svensktkott.se för att få en inbjudan.

» Här kan du läsa mer om vårt arbete med hur djur blir till mat

Onsdag 6 juli

Under onsdagen den 6 juli arrangerar Svensk Kött seminarier i samarbete med Dagens industri, Dagligvarunytt och Di Weekend på Strandvägen i Visby.  

Är du själv inte på plats i Visby går det bra att se våra seminarium direktsänt digitalt, eller i efterhand, genom att anmäla sig på denna sida.

14.00-14.45 Hur säkrar vi maten innan krisen är här?

Hälften av maten vi äter i Sverige är importerad. De senaste årens dramatiska omvärldshändelser, pandemin och kriget i Ukraina, har blottat hur sårbar vår livsmedelsförsörjning är. Matproduktionen i världen drabbas nu av dramatiska prisökningar och störningar i de globala försörjningskedjorna. Inom vissa sektorer har prishöjningarna blivit så kraftfulla att produktionen är hotad. I Sverige kommer larmrapporter från jordbrukare om att de kan tvingas lägga ner sin verksamhet. I det rådande akuta läget har regeringen presenterat krispaket med miljardstöd och handeln har sett över ersättningen till bönderna. 

Men vilka andra åtgärder behöver vi nu vidta för att säkra en uthållig matförsörjning? Vilka långsiktiga förutsättningar behöver svenska jordbrukare för att vara en del av lösningen och utveckla en livsmedelsproduktion som är självförsörjande, konkurrenskraftig och klimatneutral? 

Medverkande: 
Isabel Moretti, vd, Svenskt Kött 
Camilla Asp, överdirektör, MSB 
Elof Nilsson, lantbrukare, köttbonde 
Ulrika Dahlin, risk manager Ica Sverige, projektledare för livsmedelsberedskap, Svensk Dagligvaruhandel. 
Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot försvarsutskottet. 
Isak From (S), riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet. 
Moderator: Fredrik Svedjetun, chefredaktör, Dagligvarunytt 

» Läs mer om hur vi kan säkra den svenska maten här

15.00-15.45 Bonden och de globala klimatmålen – vilka investeringar behöver vi göra i framtidens hållbara jordbruk?

Investeringar i svenskt lantbruk är både hållbara och kan ge bra långsiktig utdelning. Vad krävs för att få fart på satsningarna på framtidens jordbruk. Vilka åtgärder behövs för att svenskt lantbruk ska nå de globala klimatmålen? Vem har viljan och möjligheten att göra de investeringar som krävs? 

Medverkande: 
Elina Matsdotter, hållbarhetschef, Svenskt Kött 
Victoria Thuillier, hållbarhetsexpert LRF Mjölk. 
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen 
Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood 
Sigrid Agenäs, professor, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU 
Inger-Lise Sjöström, lantbrukare Östergötland. 
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank 
Helena Silvander, vd Tillväxtbolaget. 
Isak From (S), riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet. 

Arrangeras i samarbete med HKScan, Arla, Växa, LRF, Lantmännen, Svenskt Kött, Yara och DeLaval 

» Läs rapporten Framtidens jordbruk: Mjölk och Nötkött som ligger till grund för seminariet

Aktuellt

Rulla till toppen