Svenskarna övertygade om att maten på tallriken är svensk

Svenskarna både vill och tror sig äta svenskproducerad mat enligt en ny Novus-undersökning gjord på uppdrag av Landshypotek Bank. I undersökningen uppger två av tre tillfrågade att huvudingrediensen i senaste lunchen kom från Sverige. 17 procent svarade att de inte visste vilket land huvudingrediensen i deras senaste lunch ursprungligen kom ifrån.

De senaste åren har ett flertal undersökningar gjorts och media har granskat exempelvis var köttet på restauranger kommer ifrån. När Sveriges Radio Dalarna under 2016 undersökte 50 restauranger serverade nästan ingen av dem svenskt kött. Många av restaurangerna visste heller inte varifrån köttet kom ifrån. I Dagens Nyheters stickprovsundersökning på restauranger i Stockholm och Göteborg kom kalvköttet från Holland och Tyskland. Även flera större restaurangkedjor visade sig servera utländskt kött.

Det är positivt att många vill äta svenskproducerad mat och att fler gärna ställer frågan om matens ursprung på restauranger och i butiker. Det finns flera mervärden för att välja svenska råvaror, som att det används mindre kemikalier vid uppfödningen och att djuromsorgen är bättre i Sverige än i andra EU-länder. Undersökningen från Novus visar också att åtta av tio som svarade tror att bönder i Sverige använder mindre kemikalier i jordbruket jämfört med andra EU-länder. Enligt Naturskyddsföreningen ligger också Sverige lågt i mängden kemikalier per hektar jordbruksmark i jämförelse med andra EU-länder. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email