Svenska djur får fortsatt minst antibiotika inom EU

Svensk djurproduktion använder minst antibiotika inom EU. Det visar den senaste rapporten från den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Men Italien har fortfarande en mycket hög antibiotikaanvändning och i Spanien har användningen ökat.  

– Jag tror inte att många konsumenter är medvetna om hur mycket antibiotika som används vid uppfödning av grisar i Spanien och Italien. Genom att köpa till exempel lufttorkad skinka och salami från dessa länder ökar man sitt eget antibiotikaavtryck, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt kött.

Den ökande antibiotikaresistensen i många delar av världen är ett mycket allvarligt problem. En ökad antibiotikaresistens riskerar att skapa en situation där vi kan stå utan verksamma antibiotika för såväl människor som för djur när det gäller vissa sjukdomar

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi gott läge med friska djur i Sverige. Sverige var 1986 först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder i syfte att öka djurens tillväxt. Ett sådant förbud kom först år 2006 inom EU och saknas fortfarande utanför EU.

Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började publicera statistik 2005 så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika. Inom EU är 9 av tio av alla behandlingar en gruppbehandling där man ger alla djur antibiotika vare sig de är sjuka eller inte. I Sverige är det tvärtom, här behandlas det enskilda djuret och i ett av tio fall ger man gruppbehandling. Sveriges bönder använder dessutom framför allt penicillin som är ett antibiotikum med smalt spektrum för att minimera risken för resistens.

– Med den unika uppfödning Sverige har borde det vara en självklarhet att på alla sätt främja svensk djurhållning för att försvara folkhälsan. Som konsument kan man bidra till minskad antibiotikaanvändning genom att välja svenskt kött, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt kött.

Aktuellt

Dags att nominera till dagligvarugalan

Dags att nominera till Dagligvarugalan

Nu är det dags att nominera till Dagligvarugalan 2021 och Årets Kött och Charkavdelning. 1:a pristagaren 2020 visar här vad som gjorde att de stack ut.

koskit biogas

Utan djuren – inga grödor

Ett växtodlingssystem utan djur – är det verkligen möjligt? Vårbruket börjar komma igång runt om i landet och det är uppenbart: utan djuren – inga grödor.

Scroll to Top