Skolungdomar får lära sig om antibiotika

Svenskt Kött gör skolmaterial om antibiotika för ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Det heter Antibiotikaskolan och är uppdelat på sex lektioner med olika perspektiv, exempelvis antibiotika och resistens, människans hälsa eller djuruppfödning.

Antibiotikaskolan är ett skolmaterial med sex lektioner för skolungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Alla lektioner är anpassade till läroplanen och skapade för att ge kunskap och väcka diskussion om en av vår tids viktigaste frågor – antibiotikaresistens.

Lektionerna

Varje lektion tar upp antibiotika från olika perspektiv. Varje lektion är uppbyggd kring ett fördjupande faktablad med tillhörande uppgifter att utföra både i grupp och enskilt. Här är lektionerna i Antibiotikaskolan:

Antibiotika och resistens

I den här lektionen tar vi upp vad resistens och antibiotikaresistens är och varför det är ett problem för samhället.

Antibiotika och människans hälsa

På rätt sätt och rätt plats är antibiotika livsnödvändigt. Här tar vi upp antibiotikans betydelse för människans hälsa och sjukvården.

Antibiotika och djuruppfödning

Globalt sett ger vi mest antibiotika till djuren. Den här lektionen handlar om antibiotika inom djuruppfödning och vad man kan göra för att minska användningen av antibiotika.

Bakterier i maten

Det finns bakterier överallt, de flesta gör ingen skada men några är farliga. Den här lektionen behandlar hur man bör hantera mat i köket på ett säkert sätt.

Resistenta bakterier – ett hot på semestern?

Med en stor rörligheten av människor, djur och mat runt jorden sprids resistenta bakterier. Här får man lära sig vad man kan göra för att skydda sig från resistenta bakterier på resan.

Jakten på ny antibiotika

Att hitta ny antibiotika ses som helt nödvändigt när resistens hos bakterier blir allt vanligare. I den här lektionen får man bland annat lära sig om hur forskare gör för att hitta ny antibiotika.

Antibiotikaskolan finns här på Svenskt Kötts sajt och på gratisiskolan.se. Det är helt gratis och tillgängligt för alla.  

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email