Nya foldrar om varför du ska välja svenskt kött

Svenskt kötts nya foldrar berättar varför du ska välja svenskt kött och ger dig som medveten köttkonsument viktiga anledningar att ha med dig.
Nya folders att beställa

Svenskt kött har tagit fram tre nya foldrar där vi berättar mer om varför du ska välja svenskt nöt-, lamm- eller griskött. De går att beställa eller ladda ner på svensktkott.se.  I foldrarna listar vi sex viktiga anledningar att ha med sig i bakhuvudet för dig som är en medveten köttkonsument. Skillnaderna i djurskydd och djuruppfödning skiljer sig mycket åt mellan olika länder. 

Ungefär 70 procent av Sveriges landyta består av skog. Förutom klimatförändringarna är ett av våra stora miljöproblem att vi förlorar arter och biologisk mångfald på grund av att landet växer igen. Vi har helt enkelt för få betande djur. Och för få bönder som föder upp djur. Det vill vi ändra på. 

Naturligt goda förutsättningar för uppfödning av djur

Här på våra breddgrader har vi naturligt goda förutsättningar för att föda upp nötdjur, får och lamm och grisar. Vi har jämfört med många andra länder gott om betesmark och åkermark där det inte går att odla annat än foder till djur på grund av det kalla klimatet och jordens karaktär.  

Djuruppfödningen är  motorn för matproduktionen. Djurens gödsel används för att odla spannmål, baljväxter och andra grödor vi människor kan äta. Köttproduktionen är på så vis en viktig förutsättning för att kunna säkerställa en bättre självförsörjning av mat i landet.  

Världens mest omfattande djurskyddslag

Vi har också en av världens mest omfattande djurskyddslagar. Den utgår ifrån att djuren ska ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Det gäller både utomhus och inomhus. Enligt World Animal Protection Index är Sverige ett av de länder som rankas högst idag.  

Vad innebär det då konkret? Jo, exempelvis har vi lagkrav på att grisar ska kunna ha halm för att kunna böka runt, att nötdjur, får och lamm går på bete och att våra djur har större ytor att röra sig på när de vistas inomhus och att slakt alltid sker med bedövning. I Sverige har vi aldrig använt tillväxtfrämjande hormoner och vi använder minst antibiotika till djur inom EU. 

Det finns alltså flera goda skäl att välja svenskt. Fördjupa dig gärna mer och beställ hem eller ladda ner våra nya foldrar.  

» Beställ foldern “Varför du ska välja svenskt nötkött” här 
» Beställ foldern “Varför du ska välja svenskt griskött” här 
» Beställ foldern “Varför du ska välja svenskt lammkött” här 

Aktuellt

Hållbarhet är mer än klimat

Hållbarhet är mer än klimat

Flera olika rapporter visar att man behöver se till fler parametrar än klimat när man pratar om hur hållbart producerad maten är.

Hur mycket kött ska man servera?

Hur mycket kött ska man servera?

Hur ska man veta hur mycket kött som är lagom att servera per person när man bjuder på middag eller buffé? Här hittar du svaren!

Bild från frukostseminariet: Varför dyker Vego?

Varför dyker vego?

Svenskt Kött anordnade frukostseminariet ”Varför dyker vego?” där en panel diskuterade vad vi äter och varför.

Rulla till toppen