Norrby Gård i Kungsör belönas med HKScans Miljöpris

Paret Anna och Tomas Olsson på Norrby Gård blev vinnarna av HKScans Miljöpris till Leverantör.  HKScan vill tillsammans med sina djurleverantörer utveckla och förbättra hela värdekedjan och det miljöpriset ska bidra till att driva utvecklingsarbetet inom miljö framåt.

Årets vinnare av HKScan Miljöpris till Leverantör blev Anna och Tomas Olsson som driver en professionell lammproduktion på Norrby Gård utanför Kungsör i Västmanland. Paret föder upp 1 500 slaktlamm per år plus egen rekrytering och försäljning av avelsdjur inom raserna Dorset och Texel. Lammproduktionen är inriktad mot både vårlamm, med slakt till påsk, och beteslamm som föds upp på enbart gräs. 

Gården har både åkermark och naturbeten. På åkermarken odlas vall och spannmål till djurens vinterfoder och en del spannmål till försäljning. Anna och Tomas brinner för svensk lammproduktion och medverkar i avelsframstegen i Sverige liksom ökad kunskap kring uppfödning av lamm på bete. För att få ny och mer kunskap har de rest till stora fårländer som England och Nya Zeeland. 

Juryns motivering

”Anna och Tomas Olsson har högt ställda mål, och deras fokus är att leverera lammkött av högsta kvalitet med insikt om att friska djur med god tillväxt ger lägst klimatpåverkan och bäst ekonomi för djuruppfödaren. Intresse för vall och vallblandningar har ökat gårdens produktion av slaktlamm baserat på gräs. På Norrby Gård är klöver centralt för att öka inbindning av kväve till marken samtidigt som markens struktur förbättras. Nya grödor i gårdens växtodling såsom lupin och åkerböna minskar beroendet av inköpt soja för att täcka djurens proteinbehov. Gödsel från djuren tas tillvara på ett medvetet sätt och utnyttjas i ett väl fungerande kretslopp mellan djur och växtodling. 150 hektar naturbetesmark hålls öppna av betande tackor som gör det möjligt för unika växter och en mångfald av insekter att trivas. Paret har även börjat återplantera lähäckar för att gynna fågellivet och ser fram emot en framtida utökad fauna med fasaner och rapphöns på Norrby Gård.”

Juryn, består av Patrik Holm Thisner Hållbarhetsdirektör HKScan, Magnus Lindholm Tf Inköpsdirektör HKScan, Elisabeth Svensson Kommunikationschef HKScan Agri samt Kristina Yngwe Riksdagsledamot för Centern samt vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Bra exempel på miljöarbete synliggörs

HKScans miljöpris har ett viktigt signalvärde och bidrar till att stimulera och driva utvecklingen framåt. Företaget vill med sitt miljöpris lyfta fram goda exempel där djurleverantörer har gjort framsteg t ex. inom energiförbrukning, minskat svinn eller annan förbrukning av resurser, minskad övergödning, ökad biologisk mångfald eller något annat med anknytning till klimatfrågan i stort.

-Vi är glada för att så många har skickat in material och vill medverka och vi är imponerade över de insatser som sker ute på gårdarna, säger Patrik Holm Thisner, Hållbarhetsdirektör på HKScan. Även om vi gärna skulle premiera alla de bönder som drar sitt strå till stacken för att verka hållbart, så är jag samtidigt glad över att vi kan föra fram en gård som verkar för att hålla betesmarker öppna, vilket bidrar till biologisk mångfald och kolinlagring i marken.

Finalist nummer två till årets miljöpris och som är väl värd ett hedersomnämnande för sitt fina miljöarbete är Fredrik och Jeanette Elander, grisproducenter utanför Västerås. Gården odlar höstvete, havre, korn, ärtor och bönor som blir foder till grisarna. Arbetet på gården bygger på ”Lean Production” där planering och uppföljning är A och O – allt för att minska tidstjuvar och onödigt slöseri av resurser. Djurhälsan är av största vikt, självklart för att djuren inte ska lida, men också för att djuren ska kunna producera optimalt och att man inte ska förbruka resurser i onödan. Ett team bestående av veterinär, rådgivare och personal träffas regelbundet för att driva utvecklingen framåt. 

Paret Elander har tillsammans med 10 andra lantbrukare investerat i en gemensam biogasanläggning. Biogasen används till bussar i Västerås. Gödseln blir dessutom mer lättarbetad och med ett högre näringsinnehåll vilket gynnar växtodlingen och växtnäringsbalansen. Paret anlägger gödselbrunnar ute på fält för att minska på onödiga körningar. Gården har investerat i pelletseldad panna för att på sikt kunna torka all spannmål fossilfritt hemma på gården.

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top