Matsvinn – dyrt och slöseri med resurser?

Maten i skolorna gör mest nytta i barnens magar och dessutom är matsvinn dyrt och slöseri med resurser.
Matsvinn – dyrt och slöseri på resurser?

Tyvärr slängs alldeles för mycket mat i de offentliga köken idag. Skolornas matsvinn är både dyrt och slöseri på resurser samtidigt som maten skulle göra mer nytta i barnens magar.

Matsvinn kostar pengar

Hur står det till med skolmaten? Ja, Livsmedelsverket har nu för tredje gången kartlagt matsvinnet i kommunala förskolor och skolor under år 2022. Enligt Livsmedelsverkets rapport beräknas matsvinnet i skolan i Sverige vara ungefär 11 700 ton på ett år, vilket blir ungefär 35 miljoner måltider. Matsvinnet från kommunernas skolluncher kostar också 360 miljoner kronor per år.

Det globala matsvinnet är en stor miljöbov

Idag talas det mycket om all mat som slängs i onödan och det finns det verkligen skäl för. Matsvinnet är en stor miljöbov och mycket mat kastas trots att den är fullt användbar. Om matsvinn var ett land skulle det vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA. Produktionen av den mat som slängs i Sverige ger klimatutsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläpp på tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige årligen.

Detta onödiga matsvinn kan uppstå överallt där livsmedel produceras, hanteras, processas, säljs och tillagas. Det kan vara inom industrin, på restaurangen, i skolköken och i hemmet. Oavsett var eller varför matsvinnet uppkommer så ligger det i allas intresse att mat som produceras också ska ätas upp.

Nio av tio elever säger att bättre skolmat förbättrar skolan

Att maten behöver hamna i barnens magar är viktigt inte bara för att barnen ska bli mätta och resurserna ska respekteras. Mer mat i magen har också andra positiva effekter som att eleverna får mer energi till att koncentrera sig på lektionerna och därmed också bättre förutsättningar för att klara av skolan. I undersökningen ”Lyssna på eleverna” (2022-02-01) från Sveriges Elevkårer säger nio av tio elever att bättre skolmat är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra skolan.

Hur kan matsvinnet i skolan minska?

11 700 ton eller 35 miljoner måltider är otroligt mycket mat. Men vad orsaken till detta stora matsvinn? Livsmedelsverket lyfter fyra olika orsaker som leder till matsvinn i skolan:

  • att det är för hög ljudnivå  
  • att det är för stressigt under lunchen
  • att det är för få vuxna i matsalen
  • att eleverna inte tycker om maten.

För att mindre mat ska hamna i soporna och mer mat ska hamna i magen behöver dessa orsaker ses över och åtgärdas. Dom tre första handlar om måltidsmiljön och den fjärde om vilken typ av mat som serveras. Men vad vill eleverna ha för mat?

Ungdomsbarometern 2020 vegetarisk mat

När man frågade svenska gymnasieelever i Ungdomsbarometern 2020 så var det viktigaste:

  1. Att maten är ätbar
  2. Mer svenskt kött i skolmaten
  3. Mer kött i skolan

God mat med svenskt kött låg alltså högt upp på önskelistan.

Vad tycker du behövs för att minska matsvinnet?

Aktuellt

Bild från frukostseminariet: Varför dyker Vego?

Varför dyker vego?

Svenskt Kött anordnade frukostseminariet ”Varför dyker vego?” där en panel diskuterade vad vi äter och varför.

Hur mycket kött äter vi? Förhållanden mellan konsumtion och kostråd 2023

Hur mycket kött äter vi?

Jordbruksverkets statistik visar hur mycket kött vi äter i Sverige och hur nära vi ligger kostråden för vår konsumtion 2023.

Rulla till toppen