Lammlyftet – en svensk kvalité-standard för lammkött

Hur kan man höja kvalitén och förbättra egenskaperna på svenskt lammkött? Det här är något man tittat på i branschen genom innovationsprojektet ”Lammlyftet”.

Lammlyftet startade 2017 och har som syfte att ta fram en svensk kvalité-standard för lammkött. Detta i sin tur ska inte bara förbättra kvalitén utan också hjälpa till att öka försäljningen av svenskt lammkött och lönsamheten för Sveriges lammproducenter.

Ett verktyg för alla led

På grund av en stor variation mellan uppfödningsmodeller, raser, storlek på gårdarna samt hur lammproduktionen är utspridd över landet, får man olika köttkvalitéer som resultat. Med hjälp av Lammlyftet ska man hitta tydliga verktyg för att få fram en jämn kvalité som tilltalar både handel och konsumenter. Standarden ska sträcka sig hela vägen från producent till konsument där varje led i kedjan får förslag på hur man kan arbeta för att höja, eller jämna ut, kvalitén på allt svenskt lammkött. Det svenska lammköttet har idag stor potential men står endast för en liten del av den totala köttproduktionen.

Vad påverkar köttets kvalité?

Första steget i projektet har varit att identifiera vilka faktorer som generellt påverkar kvalitén på lammköttet. Utifrån de sju utvalda kvalitetsegenskaperna; konformation, fettgrupp, smak, mörhet, saftighet, hållbarhet och slaktkroppens storlek, har man börjat utföra praktiska undersökningar – dels med syftet att få koll på nuläget i den svenska produktionen men också för att undersöka vad eventuella förändringar kan få för resultat. Några av de undersökningar man gjort är mätningar av temperatur, luftfuktighet och pH i slaktkroppar och kylrum samt analys av data från slakt kopplat till ålder, kön och ras på lammen. Man har också gjort konsumenttester där kött från könsmogna respektive icke könsmogna lamm smakas av. Utöver det analyseras variationer i data från slakt under olika tider på året samt sammanställningar av tidigare forskning.

Efterfrågan om mer kunskap

Hittills har reaktionerna på projektet varit positiva; aktörer från hela kedjan efterfrågar mer kunskap och visar stort intresse. Tack vare möjligheten att höja köttets kvalité, oavsett djurets ras eller uppfödning, ska Sveriges lammproducenter med hjälp av Lammlyftet kunna erbjuda alla konsumenter ett ännu mer högkvalitativt svenskt lammkött.

Nästa steg blir att titta på vilka behov det finns av samordning mellan leden från uppfödning fram till slakt. De färdiga resultaten samlas sedan i rutiner och rekommendationer om vad man kan göra som producent, transportör och på slakteriet, och kommer att finnas tillgängligt som ett internetbaserat verktyg i form av en manual.

Lammlyftet är en del av Handlingsplan Lamm som löper fram till 2020. Projektägare är LRF Kött och projektledare är Svenska Köttföretagen, under ledning av Helena Stenberg. Här kan du läsa mer om Lammlyftet.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email