Kontroll av företag som använder märket Svenskt kött

Svenskt kött-märkningen växer och därmed ställs också ökade krav på uppföljning och kontroll av att märket används på ett korrekt sätt. Svenskt Kött inför därför stickprovskontroller hos företagen som använder märket Svenskt kött.

Märket Svenskt kött är ett välkänt märke som tre av fyra
konsumenter känner till. Det visar en nyligen genomförd konsumentundersökning
som undersökningsföretaget YouGov gjort. Det är en mycket hög kännedom med
tanke på att märket är relativt ungt. Konsumenterna uppskattar enkelheten med
Svenskt kött-märkta varor men förväntar sig en kontroll som bekräftar att
märkningen håller vad den lovar.

Stickprovskontroller

Samtliga företag som använder märket Svenskt kött är idag
anslutna till någon form av livsmedelscertifiering, lägst IP Livsmedel. Under
2013 har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av märket genom att tillsammans
med certifieringsföretag utarbeta en rutin för stickprovskontroller och vi har
även genomfört kontroller hos märkesanvändande företag.

Från och med 2014 kommer cirka 20 procent av företagen
årligen besökas av oberoende certifieringsföretag. Spårbarhet och särhållning
av råvaror kommer att vara i fokus för kontrollen.

Svenskt Kött har tagit fram en checklista för kontroll som ska användas vid egenkontroll och
extern kontroll. Vi har även tagit fram utvecklade
kriterier
för märkesanvändare. Kontrollerna finansieras med en årlig avgift för
märkesanvändare.

Avvikelserapport

Om avvikelser, brister eller misstag inträffar när det
gäller märkningen åligger det företaget att omgående kontakta Svenskt
Kött.  Det finns en rapportmall för avvikelser på hemsidan med en klar och tydlig rutin
som ska följas.

Märket Svenskt kött har ett stort förtroende att förvalta.
Men vi har också mycket att utveckla. I konsumentundersökningen efterfrågades
mer information om vad märket står för. Det kommer vi att ta fasta på i
kommande aktiviteter och kampanjer.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email