Hur mycket kött äter vi egentligen?

Nya rapporten från Jordbruksverket svarar på; hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel är svenskt? Och hur långt ifrån Livsmedelsverkets kostrekommendationer ligger vi egentligen?
Tallrik

Ny rapport från Jordbruksverket

Förra veckan släppte Jordbruksverket sin årliga rapport kring animaliemarknaden 2019, och nu är det många siffror som cirkulerar när köttkonsumtionen ska redovisas. Här är en liten guide till dig som konsument för att du ska få lite bättre koll på hur svenska folkets köttätande ser ut. Hur mycket kött äter vi egentligen? Hur stor andel är svenskt? Och hur långt ifrån Livsmedelsverkets kostrekommendationer ligger vi egentligen?

Hur mycket kött äter vi egentligen?

Av de köttslag vi äter så är det grisen som står för den största volymen och förbrukningen. Enligt 2019-års siffror var det 30,2 kg/capita per år. Det är också av griskött som vi väljer mest svenskt. Hela 76,7 procent av det griskött som konsumerades 2019 var producerat i Sverige. Lamm äter vi desto mindre av och förbrukningen var förra året 1,6 kg/capita. Det är också inom lamm som vi har den största andelen importerat kött och förra året var importen 68,3 procent medan andelen svenskt var 30,7 procent. Den största ökningen av andelen svenskt kött har skett inom nötköttssektorn där andelen svenskt nu är 56,4 procent. Dessa siffror redovisar förbrukningen. Det vill säga vikten av det slaktade djuret och här ingår ben, senor, fett och annat som tas bort.

Det är skillnad på förbrukning och konsumtion

Om vi istället tittar på vad som vi sedan faktiskt äter är det i ett grovt överslag ungefär hälften av vad slaktvikten visar. Under 2019 var konsumtionen, alltså det vi faktiskt har på gaffeln, 28,5 kg/person. Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter ca 500 gram i veckan vilket är 26 kg/år. Enligt 2019 års siffror är alltså konsumtionen av kött i snitt idag ca 10 procent över kostrekommendationerna. Här är det dock stora skillnader mellan olika grupper där framför allt kvinnor ofta äter lite mindre än 500 gram.

» Vill du veta mer om kött och hälsa kan du läsa vidare här!

Hur mycket kött äter vi egentligen?

Aktuellt

Scroll to Top