Generation Z vill värna det svenska jordbruket

Generation Z vill värna om det svenska jordbruket, det är tydligt när man ser siffrorna från Ungdomsbarometerns undersökning för 2020.
Sverige bör vara självförsörjande på livsmedel?

Generation Z vill värna om det svenska jordbruket, väljer svenskt av hållbarhetsskäl och tycker att Sveriges självförsörjning av livsmedel är viktig.

Sedan 2008 har andelen unga som tycker att det är viktigt att värna om jordbruket ökat markant, från 40 procent till 69 procent.  

-En förklaring till denna kraftiga ökning kan vara att vi under de senaste åren haft flera dramatiska händelser i vår närhet som exempelvis den extrema torkan 2018 och nu pandemin som så klart påverkar samhällets syn på självförsörjning. Det som är slående i den här undersökning är att vi ser så tydligt att särskilt den yngre generationen blir mer medvetna om vår sårbarhet och att det är viktigt att värna vår egen matproduktion, säger Isabel Moretti, Vd för Svenskt Kött. 

Det är viktigt att värna om det svenska jordbruket?

Att det svenska jordbruket har betydelse för dagens unga kan man också ana i hur de ser på Sveriges självförsörjning, där 58 % tycker att Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel. Bland killar, ytterligare något fler (63%). 

Unga fortsätter också att generellt ha en positiv syn på svensk mat. 8 av 10 unga tycker att svenska livsmedel håller högre kvalitet än importerade. Och att maten är svensk (58%) är, tillsammans med klimatsmart (69%) och ekologisk (62%), vad unga främst associerar med hållbar mat. Antalet unga som väljer att äta svenskproducerat i möjligaste mån har också ökat kraftigt sen 2016, från 15 procent till 40 procent. 

Vilket av följande associerar du främst med hållbar mat?

Svenskproducerade livsmedel håller högre kvalitet än importerat 

-Att välja svensk mat har länge varit viktigt för unga och det primära förhållningssättet unga har till vad de äter – att det ska vara svenskproducerat i möjligaste mån. Det handlar dels om en kvalitetssäkring, men också om att värna om miljö och klimat, varför vi samtidigt ser så höga andelar unga som också väljer klimatsmart och ekologiskt. Det ena utesluter inte det andra, utan bottnar i en vilja och drivkraft att, på alla sätt möjliga, göra skillnad, säger Sara Fröhling Lind, projektledare och expert på konsumtion och livsstil på Ungdomsbarometern. 

Svenskproducerade livsmedel håller högre kvalitet än importerade?

Fakta om undersökningen, genomförd av Ungdomsbarometern: 
Intervjumetod: Digital enkätundersökning genom urval i e-postregister samt paneler 
Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 15-24 år 
Fältperiod: 6 oktober – 5 november 2020 
Antal intervjuer: 1 128 st 

Om Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör! Sedan 1991 har Ungdomsbarometern arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges största ungdomsstudie för att studera ungas beteende, värderingar och preferenser.

Aktuellt

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen – både fysiskt och digitalt. Vi vill gärna samtala om viktiga samhällsfrågor om hur vi kan att säkra den svenska maten idag och i framtiden.

Vallen fångar koldioxid

Vallen fångar in koldioxid

Nu pågår vallskörden, alltså skörd av odlat gräs och klöver. Ny forskning visar att vallen fångar in stora mängder koldioxid från atmosfären.

Scroll to Top