För att märka krävs nu livsmedelscertifiering

I början av sommaren stärktes Svenskt kött-märkets värde. Företag som använder märket ska numera även vara anslutna till en livsmedelscertifiering, lägst IP Livsmedel.

Att vi kopplar märket till krav på livsmedelscertifiering är en naturlig utveckling. Dokumentation av tillverkning och produktionsflöden är en trovärdighetsfråga och merparten av företagen är redan i dag certifierade. Certifiering är en form av kvalitetssäkring som varje företag också har nytta av. Inte minst i dialogen med handeln som kräver att deras leverantörer ska vara certifierade.

Målet är att samtliga märkesanvändare är certifierade innan årets slut.

Många företag har redan skickat in kopior på sina certifikat till oss. Företag har en livsmedelscertifiering men de som ännu inte har skickat in den bör göra det så snart som möjligt. Vi kommer att kontakta de företag som inte har skickat in certifiering och vi samarbetar också med Sigill Kvalitetssystem AB som står bakom IP Livsmedel.

En chans att certifiera företaget

För de företag som idag inte har det är en livsmedelscertifiering en chans att kvalitetssäkra sin verksamhet. Senast under september ser vi fram emot information om att icke certifierade företag har påbörjat en certifieringsprocess.

Om något går fel

Om något skulle gå fel i användningen av Svenskt kött-märket finns en mall för avvikelserapport. Det viktigaste av allt är att snabbt kontakta oss när fel uppstått. Använd gärna mallen för avvikelserapportering.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email