Hur funkar det här med julskinka?

I juletid är det många som har frågor kring fakta om julmat i allmänhet och julskinka i synnerhet. Hur mycket äter vi egentligen? Och hur viktig är julskinkan för svenska folket?

Vi på Svenskt Kött får under december alla möjliga frågor kring julmat och skinka. Här är några av våra svar.

Julskinkan är viktig

 • 80 procent av
  svenskarna anser att det är viktigt att julskinkan de köper är svensk
 • 61% av svenska
  folket tycker att julskinka är viktigast för att julen ska kännas som en riktig
  jul
 • Julskinka
  ligger före till exempel julgran (40%) och julklappar
  (25%)

(Källa: Svenskt Kött, undersökning gjord av United Minds 2011. 2054
personer mellan 15 och 69 år deltog i undersökningen)

Produktion av svenskt
griskött

 • Beräknad
  årsproduktion av svenskt griskött totalt 2013: Knappt 2,5 miljoner grisar, varav 29 000 ekologiska grisar (KRAV
  resp EU-ekologiskt)
 • Produktionen
  har minskat med cirka 10% sedan 2000
 • Sveriges
  totala grisproduktion är mindre än en (1%) procent av hela EU:s. Danmark har
  25 miljoner grisar

Slaktning och styckning av gris och skinka

Skinka långlagras

Produktionen
av griskött är mer eller mindre konstant året runt, vilket innebär att det
krävs långlagring av julskinka för att möta efterfrågan. Detta görs antingen
genom djupkylning eller genom att styckbitarna fryses för att förädlas senare.

Grisar som ska bli till julskinka börjar slaktas redan under sommaren. I
praktiken innebär det att producenterna fryser in betydande mängder köttråvara
som senare bereds till skinka.

Konsumtion av
julskinka

 • Vi äter cirka 1
  kg julskinka per person och år.
 • I dagligvaruhandeln såldes det förra året cirka 7000 ton julskinka, årets försäljning beräknas bli densamma.
 • Till detta kommer den julskinka som säljs i restaurang och storhushåll
  och sådant som säljs i manuella diskar eller i gårdsbutiker.
 • 70% äter
  julskinka före julafton. Det vanligaste är att man äter 1-2 gånger före
  julafton..

Ekologisk julskinka

Av den totala
försäljningen av julskinka är cirka 3,5 procent ekologisk julskinka (KRAV och
EU-ekologisk) eller cirka 350 ton.

Hälsa och säkerhet

 • Julskinka är
  smalmat, tar du bort det synliga fettet innehåller köttet enbart 3% fett.
 • Salthalten på färdigkokt skinka är ca 3%.
 • De allra flesta
  julskinkor som säljs i Sverige är saltade och innehåller nitrit. Det är en
  klassisk ”konserveringsmetod” och skinkorna är säkra och godkända som
  livsmedel. Den krav-märkta
  julskinkan får enligt Kravs regler inte innehålla nitrit. En skinka utan nitrit
  har en gråare färg och kortare hållbarhet – ha koll på kylkedjan.
 • Nitrit förhindrar
  tillväxt av den farliga bakterien Clostridium botulinum som kan tillverka ett
  gift som ger allvarliga neurologiska störningar. Därför används nitrit i många
  charkuteriprodukter och även i julskinka.

Traditioner kring julbordet

 • Det vanligaste är
  att vi äter julskinka mellan kl 11-15 och mellan 16-19 på julafton
 • På frågan om vad
  man anser vara det mest viktiga med julen anses att smaka en nygriljerad skinka
  som det näst viktigaste efter att ha träffat familjen.
 • Griskött har vi ätit länge och traditionen att
  slakta en gris till jul/midvinter är mycket gammal. Förr åt man bara saltad mat
  under hösten så att äta färskt griskött till jul var väldigt fint. Vi tror att
  traditionen med julskinka härstammar från 1600-talet.

Aktuellt

En mångfald av betesdjur skapar mångfald av växter

Mångfald av betesdjur skapar mångfald av växter

En mångfald av betesdjur skapar ännu högre mångfald bland växter och andra arter. Djurens betande gör att ingen växt kan ta överhanden eftersom de ständigt betas ner, så att många arter kan samsas på liten yta. Men nötdjur, får och hästar betar intressant nog på olika sätt.

Scroll to Top