Bönderna tvingas sluta när kostnaderna stiger

När kostnaderna för el och drivmedel stiger tvingas de svenska bönderna sluta helt eller minska sin produktion.
Bönderna tvingas sluta när kostnaderna stiger

Bönderna tvingas sluta när kostnaderna stiger

Återstart av samhället efter pandemin och kriget som pågår i Ukraina har lett till ökade priser på el och drivmedel och nu även livsmedel. Som konsument svider det kanske särskilt mycket när man öppnar elräkningen, tankar bilen eller ska handla mat, men det är inte bara hushållen som drabbas – de svenska bönderna tvingas sluta när kostnaderna för att producera maten stiger.  

I november 2021 genomförde LRF en undersökning bland lantbruksföretagare kring vilken effekt som ökade priser på diesel, el och andra insatsmedel har fått. Då svarade bönderna att de i snitt har fått ökade kostnader på 4,1 miljarder. När frågan ställdes igen i januari 2022 var svaret att summan nu är uppe i 8,2 miljarder och den fortsätter att stiga.

Små och medelstora jordbruk drabbas hårdast 

Ökade priser på diesel och energi är som faktorer som påverkar, men framför allt är det ökade foderpriser. Förra årets växtodlingssäsong var tuff på sina håll inte bara i Sverige utan också globalt vilket har lett till att utbudet minskat och priserna stiger. Stora spannmålsproducenter som Ryssland och Ukraina påverkade av kriget har ökat på prisstegringarna ytterligare. Situationen för svenska bönder just nu är att det helt enkelt är så dyrt att producera mat i Sverige idag att det blir svårt att fortsätta. Nu är läget så allvarligt att 4 av 10 lantbrukare i Sverige uppger att de kommer att minska sin produktion då det kostar mer att producera än att låta bli. Allra hårdast drabbas de små eller medelstora bönderna som tvingas sluta när kostnaderna stiger.  

I förlängningen betyder detta mindre svensk mat för oss som konsumenter. Vi blir därmed också mer sårbara som land i händelse av en krissituation då vi måste förlita oss på att importera mat från andra länder.  

Vad kan vi konsumenter göra

Så vad kan vi som konsumenter göra? Ja-även om också ökade priser på energi och drivmedel drabbar hushållen är det ca 12-13 procent  i snitt av vår inkomst som vi lägger på att handla mat. Vi spenderar exempelvis betydligt mer på shopping, ny teknik eller att renovera och inreda våra hem. Men vad är egentligen viktigast i förlängningen? Att vi kan äta oss mätta på hållbart producerad och näringsrik mat och säkerställer att produktionen i vårt land kan fortsätta eller att följa det senaste modet vad gäller kläder och inredning?  

Dessutom är vi som konsumenter inte särskilt rädda om den viktiga resursen som mat är. Matsvinn i hushållen är ett stort problem och orsakar ungefär 25 %. av svenska konsumenters klimatavtryck.  Varje år kastas det 693 000 ton matavfall i våra hushåll, eller cirka 69 kilogram per person år 2018. Över 25 procent av hushållens fasta matavfall uppskattas vara matsvinn.   

Med detta beaktat är det nu mer än någonsin dags att se över hur vi kan respektera den oumbärliga resurs som svensk matproduktion är.  

Tips från oss på Svenskt Kött är; 

  • Välj svensk mat! Speciellt i dessa tider behöver konsumenter visa lojalitet med våra svenska livsmedelsförsörjare. 
  • Respektera maten ni köper hem och se till att laga och äta upp den istället för att köpa för mycket som behöver slängas. Bra för både plånboken och för miljön! 
  • Ät nose to tail och välj mer udda detaljer. Både resurssmart och ekonomiskt!  

Kolla in vår receptbank där vi har recept på nyttiga och goda rätter på både udda detaljer såväl som de mer vanliga. 

Aktuellt

Scroll to Top