Är klimatsmarta måltider också hållbara?

Hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hur hållbara är då klimatsmarta måltider?
Är klimatsmarta måltider också hållbara?

Att vi ska tänka och agera hållbart är nog alla medvetna om. Men vad är egentligen hållbart? Är klimatsmart alltid hållbart? Är klimatsmarta måltider också hållbara? Och hur är det med köttet? Är svenskt kött hållbart?

För att minska matens klimatpåverkan är det många offentliga verksamheter och företag som väljer att servera så kallade klimatsmarta måltider. Att minska vår klimatpåverkan är viktigt, men vilka effekter får klimatsmarta måltider på hållbarhet generellt? Eller på hälsan? Klimatsmart handlar om att minska antal koldioxidekvivalenter, alltså hur mycket koldioxid som genererats. Miljömässig hållbarhet är däremot betydligt bredare och handlar också om exempelvis påverkan på biologisk mångfald, kretslopp, cirkulär matproduktion, användningen av kemiska bekämpningsmedel, vatten- och markanvändning eller matsvinn.

Det mest klimatsmarta man kan dricka är regnvatten. Regnvatten har i princip 0 i klimatavtryck. Men bara för att det är klimatsmart är det också hållbart? Även läsk har ofta ett mycket lågt klimatavtryck. Samtidigt har produkter som mjölk eller kött ett mycket högre klimatavtryck. Betyder det att regnvatten eller läsk är ett bättre val än mjölk och kött? Nej, så enkelt är det såklart inte. Förutom att man behöver ha koll på vilket näringsvärde som man får i sig i relation till klimatavtrycket så är det också en god idé att se vilken påverkan den klimatsmarta produkten har vad gäller annan miljöpåverkan.

Hållbarhet är mer än klimat

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling är ett brett begrepp som omfattar flera dimensioner som miljömässig hållbarhet, där bland annat klimat, biologisk mångfald eller mark- och vattenanvändning ingår. Inom hållbar utveckling ingår också ekonomisk hållbarhet i form av exempelvis arbetstillfällen, aktiva företag och skatteintäkter samt social hållbarhet i form av exempelvis bra näring, försörjningstrygghet, djurskydd och en levande landsbygd. Alla dessa – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet behöver beaktas när man pratar om att måltiden ska vara hållbar.

Om man ensidigt beaktar klimatfrågan så finns en risk för att man missar andra dimensioner av hållbarhet, för som ni ser så är hållbarhet absolut inte lätt och väldigt komplext. Klimatfrågan är akut och kräver kraftfulla åtgärder, men här är det viktigt att välja åtgärder som inte riskerar att stjälpa andra hållbarhetsmål.

Klimatsmarta måltider och det svenska köttet

Det är som tidigare nämnts många företag och offentliga kök som väljer att ta sitt ansvar i klimatfrågan genom att servera klimatsmarta måltider. Så varför blir reaktionen från oss som representerar animaliesektorn så stark? Handlar det om att alla vi som är verksamma inom animaliesektorn är bakåtsträvande försvarare av en verksamhet som inte har en plats i ett modernt samhälle? Eller finns det problem med att byta ut svenskt kött i måltiden mot importerade baljväxter? När du hör om klimatsmarta menyer, eller du kanske själv är med och planerar dom, fundera gärna och ställ frågor om helheten.

  1. Kött är bland det mest näringstäta livsmedel vi kan äta. Förutom att kött innehåller högkvalitativt protein är det laddat med livsviktiga näringsämnen som järn, B12, selen, riboflavin och andra näringsämnen. När klimatsmarta menyer presenteras, hur säkerställs det att de ger tillräckligt med näring?
  2. De flesta av oss behöver äta mer baljväxter, vegetabilier, fibrer, frukt och grönt. Det är bra att mer sådan mat serveras men ställ gärna krav på att baljväxter, vegetabilier och annan frukt och grönt har svenskt ursprung.
  3. Köttet står för en stor del av klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen men en liten del av den totala klimatpåverkan. 75 procent av klimatpåverkan kommer från fossila källor. Planen för att minska kommunens eller företagets klimatpåverkan, hur ser den ut generellt?
  4. I Sverige behöver vi fler djur för att både beta de gräs- och betesmarker som vi har samt att också ha som reservplan för den gröda som på grund av lynnigt väder inte håller tillräckligt hög kvalitet för att bli mat till oss människor. Vi på våra breddgrader har även vissa begränsningar vad gäller växtodlingen. Anser man att det är mer hållbart att äta importerade baljväxter än svenska animaliska produkter?
  5. Svenskt kött bidrar även till lokala arbetstillfällen, aktiva företag, skatteintäkter, försörjningstrygghet och en levande landsbygd. Hur värderas det som animalieproduktionen ger utöver produkten kött?

Klimatfrågan kräver kraftfulla åtgärder och vi behöver tänka klimatsmart. Men när vi vidtar klimatsmarta åtgärder måste vi även ta hänsyn till andra parametrar inom miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Vi behöver beakta helheten för att helheten också ska bli hållbar över tid.

Aktuellt

Hur mycket kött äter vi? Förhållanden mellan konsumtion och kostråd 2023

Hur mycket kött äter vi?

Jordbruksverkets statistik visar hur mycket kött vi äter i Sverige och hur nära vi ligger kostråden för vår konsumtion 2023.

Svenskt Kött på TikTok

Svenskt Kött på TikTok

Nyligen la vi till en kanal bland våra sociala medier och numera finns Svenskt Kött på TikTok.

Rulla till toppen