Äntligen lammsäsong!

Nu slaktas höstlammen runt om i Sverige så det är nu man ska passa på att köpa färskt svenskt lammkött. Här berättar vi mer om lammuppfödningen.

Höstlamm föds på våren och slaktas under hösten vid ungefär 6 månaders ålder efter avslutad betessäsong. Majoriteten av lammen i Sverige är fortfarande uppfödda på detta traditionella sätt. Tidigare lammade alla tackor på våren och lammen slaktades på hösten, men idag finns en större variation. Svenska lammbönder föder upp djur året om och det finns färskt lammkött året runt, men det är på hösten som tillgången är allra bäst. 

Betar ute så länge gräset växer

I Sverige är får och lamm ute på bete så länge gräset växer. På så sätt hjälper de till att hålla landskapen vackra och öppna. Och det gör i sin tur att blommor, fåglar och insekter kan leva gott. Svenska får gör en stor insats för den biologiska mångfalden, de betar på marker som inte går att odla.

Långtifrån allt är svenskt

Det är bara ungefär en tredjedel av lammköttet vi äter i Sverige som är svenskt. Resten importeras, framför allt från Nya Zeeland men även Irland. Konsumtionsökningen är vissa år större än produktionsökningen vilket gör att importen ökar. 

Sverige är ett förhållandevis litet fårland om man jämför med andra länder, med få får per besättning. Det är en spegling av det svenska mosaiklandskapet med många små gårdar. Den svenska fårnäringen har dock stadigt ökat i omfattning under de senaste tio åren med undantag för något enstaka år.

Aktuellt

Scroll to Top