Animaliskt fett från slaktavfall – viktig resurs för förnybar diesel

Har du en dieselbil är sannolikheten stor att du kör runt med animaliskt fett i tanken. Animaliskt fett från slaktavfall är nämligen en viktig resurs för att tillverka förnybar diesel.
Animaliskt fett viktig resurs för förnybar diesel

När man producerar förnybar diesel är animaliskt fett från slaktavfall en viktig resurs.

Priset på diesel steg rejält efter årsskiftet och kostar nu över tjugo kronor litern. Det slår hårt mot plånboken för alla som kör en dieselbil men inte minst för lantbruket. Varje krona högre dieselpris ger en kvarts miljard i ökade kostnader för lantbruket, enligt LRF. Samtidigt finns ökade affärsmöjligheter med mer förnybara råvaror till drivmedel vid horisonten.

Krav på ökad inblandning av förnybart påverkar priset

En anledning till stegringen av dieselpriset beror på ökade krav på bränslebolagen att blanda in biodrivmedel i den vanliga fossila dieseln. Dieseln vid pump ska nu innehålla minst 40 procent förnybart drivmedel – så kallad HVO – vilket ska ge en minskning av klimatutsläppen med drygt 30 procent. Det skapar i sin tur en ökad efterfrågan på råvaror från jord- och skogsbruket att tillverka förnybar diesel av.

Resursklokt med animaliskt fett från slakteriavfall  

Hela 72 procent av den HVO som levererades till Sverige under 2020 bestod av animaliskt fett från slakteriavfall, enligt uppgifter från Energimyndigheten, och någon stor förändring har inte skett under 2021. Endast sju procent av HVO:n är idag framställd med svenska råvaror.  

Den ökade efterfrågan på HVO har även slagit igenom i priserna på slakteriavfall. Anledningen till att andelen av just denna råvara är så hög är att det är resursklokt att använda restprodukter samt är betydligt billigare än att tillverka HVO från exempelvis skogsråvara så som tallolja.

Prisökningar för animaliskt fett

Stefan Kylén, vd på Skövde slakteri, bekräftar i en intervju med Svenska Dagbladet att priset på de fetter som används för tillverkning av HVO, bland annat ister, har stigit kraftigt. En ny höjning skedde efter årsskiftet. Men Stefan Kylén anser att ökad efterfrågan på förnybar diesel inte är det enda skälet till prisökningen på råvaran. Det finns även en pandemieffekt – när det blir lågkonjunktur används mer billiga kalorier som livsmedel.

Idag importeras lejonparten av den HVO som förbrukas i Sverige. En stor andel kommer ifrån Finland och tillverkas av animaliskt fett från slaktavfall, gammal matolja samt rester från livsmedels- och fiskindustrin. 

Utökad produktion i Sverige ger nya möjligheter  

Samtidigt finns stora möjligheter i en utökad produktion i Sverige. Men på grund av brist på långsiktiga politiska spelregler hittills har utbyggnaden gått långsamt. Nu planerar dock både bränslebolagen St1 och Preem för att expandera produktionen i Sverige. Möjligheter finns till att se mer svenska förnybara drivmedel i tanken redan nästa år. Det kommer att öka efterfrågan på förnybara råvaror från svenskt jord- och skogsbruk framöver.

Aktuellt

Äter vi mer kött idag?

Äter vi mer kött idag än tidigare?

Det sägs ofta att vi äter mer kött idag än vad vi gjort tidigare, men den stor ökningen av köttkonsumtionen sen 60-talet står kycklingen för.

Scroll to Top